03. listopad 2016. | Autor: [email protected]

Započeo Dječji tjedan

početak Dječjeg tjedna

Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ započeo je dječji tjedan koji se održava prvi tjedan u listopadu, a započinje Međunarodnim danom djeteta.

Tim povodom su gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Josip Hehet te pročelnica Upravnog odijela za društvene djelatnosti Danijela Vusić ugostili predstavnike varaždinskog Dječjeg gradskog vijeća i Dječjih foruma osnovnih škola sa područja Varaždina. Na sastanku su pročitane dječje želje, zamolbe, prigovori i pohvale. Gradonačelnik se zahvalio na pitanjima te nagovijestio novi sastanak na kojem će osnovnoškolci dobiti svoje odgovore i rješenja njihovih problema.