13. svibanj 2020. | Autor: Maja Hrešć

Započeli radovi na uređenju potoka Piškornica

Gradonačelnik dr. sc. Ivan Čehok i njegov zamjenik Zlatan Avar u srijedu su uz Franju Puškadiju, predsjednika Vijeća mjesnog odbora Poljana Biškupečka, obišli radove na uređenju potoka Piškornica.

„Na inicijativu Mjesnog odbora Poljana Biškupečka i predsjednika Franje Puškadije, između naselja Poljana i Črnec pokrenuti su ovi radovi na uređenju potoka kojima će se spriječiti da se potok na ovom području prelijeva i poplavljuje obradive poljoprivredne površine građana. Riječ je o jednom projektu koji se dugo najavljivao i sad se konačno provodi preko Hrvatskih voda.“ – rekao je gradonačelnik Ivan Čehok.

Grad Varaždin u suradnji s Hrvatskih vodama priprema uređenje i drugih potoka i odvodnih kanala u Varaždinu.