08. ožujak 2019. | Autor: Maja Hrešć

Započele prijave na aktivnosti projekta Baraka za dijalog (Erasmus+ KA3)

Grad Varaždin nositelj je projekta Baraka za dijalog kojim će se otvoriti pitanja dostupnosti fizičkih prostora koji doprinose osobnom, društvenom, kulturnom i političkom razvoju mladih.

Adekvatnost prostora za mlade, rad s mladima unutar prostora za mlade kao poticaj za njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, korištenje virtualnih prostora, aktivna participacija mladih u društvenim procesima na razini EU, samo su neke od tema kojih će se dotaknuti sudionici radionica kako bi, uz pomoć facilitatora i u suradnji s predstavnicima Grada, izradili preporuke za daljnje korake koje je potrebno učiniti kako bi se zadovoljilo potrebama mladih u gradu Varaždinu.

 

Klik na link za prijavu

ROK ZA PRIJAVU: 15.3. (odabrani sudionici dobit će detaljan program do 18.3.)

 

Vrijeme održavanja radionica: 18. - 20.3. (13 h - 16 h)
Adresa: Ulica Petra Preradovića 4, 42000, Varaždin (Centar za mlade)
Kontakt: [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

AKTIVNOSTI:

18.3. (13 h - 16 h) - Fizički prostori za mlade kao temelj za okupljanje, aktivizam i participaciju (primjeri dobre prakse RH i EU)
FACILITATOR: Marko Kovačić

19.3. (13 h - 16 h) - Virtualni prostori za mlade (prilike i izazovi)
FACILITATORICA: Marcela Velfl

20.3. (13 h - 16 h) - Izrada preporuka za daljnji razvoj prostora i programa za mlade
FACILITATORICA: Lidija Đukes
SAVJETNICA: Petra Jakovina (Mreža mladih Hrvatske)

*Radionice se temelje na principima neformalne edukacije, u njima se isprepleću teorijski i iskustveni segmenti i zahtjevaju aktivno sudjelovanje svih sudionika. Sudionici su obvezni prisustvovati sva tri dana.
**Na kraju radionica sudionici će dobiti Youthpass certifikat

 

Erasmus+ KA3 Dijalog s dionicima, promicanje politika i programa s javnim tijelima, pružateljima usluga i dionicima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih važni su za jačanje svijesti o strategiji Europa 2020., strateškom okviru za obrazovanje i osposobljavanje 2020., Europskoj strategiji za mlade i drugim europskim programima za pojedine sektore, kao i o vanjskoj dimenziji obrazovanja, osposobljavanja i politika za mlade u EU-u.