14. siječanj 2014.

Zanimljivosti o Varaždinu i Varaždincima iz popisa stanovništva 2011.

rad

14.01.2014.-Na službenim web stranicama Grada Varaždina za vas smo napravili novu rubriku, sa zanimljivostima koje o Varaždinu i njegovim stanovnicima otkriva popis stanovništva iz 2011. godine. U rubrici Popis stanovništva 2011:http://www.varazdin.hr/hr/o-varazdinu/popis-stanovnistva-2011 možete pronaći informacije o dobnoj i obrazovnoj strukturi Varaždinki i Varaždinaca, njihovoj nacionalnoj pripadnosti, mjestu rođenja stanovnika Varaždina, broju i strukturi kućanstava itd. Rubriku ćemo nadopunjavati novim podacima, kako ih budu obrađivali i objavljivali u Državnom zavodu za statistiku.