06. listopad 2021. | Autor: Maja Hrešć

Zamjenik gradonačelnika na radionici u šetnji gradom odgovarao na pitanja mladih

Zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Miroslav Marković u srijedu je sudjelovao u interaktivnoj radionici u sklopu projekta TalentMagnet. U šetnji centrom Varaždina zajedno s predstavnicima mladih i drugim dionicima u projektu TalentMagnet, zamjenik gradonačelnika je odgovarao na pitanja mladih i s njima razgovarao o problemima s kojima se mladi u gradu Varaždinu suočavaju, sve kako bi se doprinijelo cilju projekta - omogućavanju uvjeta za zadržavanje i privlačenje mladih talenata u grad Varaždin.

„Za zadržavanje mladih u Varaždinu mora biti cjelokupnost politika, a mi smo kao nova gradska uprava ubrzano počeli raditi upravo na tim politikama. Unutar Gradskog vijeća smo oformili poseban Odbor za mlade koji će uz Savjet za mlade biti dodatno tijelo gdje mogu raditi institucionalizirano. Krenuli smo u izradu Strategija za mlade koja bi trebala biti dio sektorskih politika i sve ono što je nužno da bi zadržali mlade da nakon završene škole ili fakulteta ostanu u Varaždinu. Danas imamo brojne probleme s radnom snagom i ljudima koji odlaze iz Hrvatske, a poticanjem izvrsnosti i svega što je prateće mora biti u svrhu toga da ljudi ostanu ovdje. Preduvjete mora stvoriti Grad. Ići ćemo u projektiranje zgrade za mlade koja će imati povlaštene, bolje uvjete za najam jer današnja stambena politika je takva da su cijene nekretnina otišle u nebo. Grad Varaždin bit će prvi koji će ići prema tom modelu zajedno sa APN-om, preko Gradskih stanova. To je samo jedan od aspekata, uz poticanje predškolske, školske izvrsnosti, fakulteta.“ – rekao je zamjenik Miroslav Marković. 

„Razvojna agencija Sjever-DAN je partner na projektu TalentMagnet uz još 29 partnera iz različitih podunavskih zemalja, a Grad Varaždin suradnik. Projekt se provodi u sklopu Interreg Danube programa iz podunavskog područja. Ukupna vrijednost projekta je 2.500.000,00 eura od čega jedan dio otpada samo na Grad Varaždin. Projekt se provodi s namjerom da se talentirane mlade ljude zadrži u gradu Varaždinu i da nam ne odlaze u druge metropole i u inozemstvo te da po mogućnosti stvorimo uvjete da privlačimo talentirane mlade ljude iz drugih sredina da dođu živjeti i raditi u Varaždin i razvijati i dalje svoje talente ovdje. Tu se ne misli samo na ekstremno talentirane u sportu, kulturi i takvim sektorima već na visoko obrazovane koji imaju vještine, znanje da doprinose u svojim poslovima i svojim sektorima zavoju gospodarstva, turizma i svega što je gradu namjera da razvija. To se postiže određenim razmjenama znanja sa svim ovim partnerima, s izradom smjernica za gradove i gradske uprave, gradske politike i razvojem strategija.“ – objasnio je Marko Horvat iz agencije Sjever-DAN.