17. siječanj 2013.

V.Podbrežnički – privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina

dokumenti image dokumenti

17.01.2013-Vlado Pobrežnički, dipl. ing. građevine, od danas je privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina. Do sada je radio kao savjetnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina , a na mjestu pročelnika naslijedio je Stanka Viteza  koji nije zadovoljavao uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika, na kojem je bio od 2008. godine. Naime, prema Zakonu o gradnji poslove izdavanja akata o građenju može obavljati osoba koja, osim drugih uvjeta, ima stručnu spremu graditeljske, arhitektonske ili pravne struke. Dosadašnji pročelnik kao inženjer geodezije nije mogao obavljati  te poslove, pa je izvršna gradska vlast, vodeći se načelom da nema novog zapošljavanja u gradskoj upravi, između postojećih službenika koji zadovoljavaju uvjete za to radno mjesto, kao privremenog pročelnika odabrala Vladu Podbrežničkog, koji u gradskim službama radi već  19 godina, a  u svojstvu voditelja projekta vodio je i uspješno dovršio zahtjevne projekte na izgradnji i rekonstrukciji niza stambeno – poslovnih zgrada, sportsko – školskih dvorana i drugih objekata u gradu Varaždinu.