13. kolovoz 2013.

Voda na Aquacityu izvrsna

quacitiy kvaliteta vode

13.08.2013.-Kvaliteta vode na kupalištu Aquacity na jezeru Motičnjak u Varaždinu i dalje je izvrsne kvalitete. To pokazuju najnoviji rezultati mikrobiološkog ispitivanja kvalitete površinske vode na dva mjesta koje najviše posjećuju kupači. Ispitivanja, na zahtjev Grada Varaždina,  provode stručnjaci Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije u cilju kontinuiranog obavješćivanja javnosti o kakvoći vode na ovom popularnom kupalištu.