07. siječanj 2013.

Vlada dala suglasnost Varaždinu za kreditno zaduženje

stari grad image stari grad

07.01.2013.-Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. siječnja 2013. godine donijela je odluku o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb. Vlada je tim dokumentom dala suglasnost Gradu varaždinu da se kod Privredne  banke Zagreb zaduži za iznos od 26.126.000,00 kuna s valutnom klauzulom vezanom za Euro. Rok otplate tog kredita je 10 godina, odnosno 120 mjesečnih rata uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu za tromjesečni EURIBOR uvećan za kamatnu maržu 5 posto te jednokratnu naknadu za odobrenje i korištenje kredita u visini od 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.  Kako se navodi u Odluci Vlade RH, sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih investicija: izgradnja Kapucinskog trga, uređenje i rekonstrukcija poslovnog objekta na lokaciji Preradovićeva 10 i stambeni objekti za potrebe POS-a u ulici Vilka Novaka – I faza sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Varaždina.