01. prosinac 2021. | Autor: uozgigv

Visoka razvijenost Grada Varaždina nije bila prednost

Zbog visoke razvijenosti grada Varaždina, velikog broja prijava i (pre)malo predviđenih sredstava za tu namjenu, u pozivu na mjeru 7.4.1., projekti vrtića u Hrašćici i Kulturnog centra u Gornjem Kučanu nisu uspjeli dobiti sufinanciranje preko EU mjere 7.4.1. za ruralni razvoj.

Iako projekti do lipnja uopće nisu postojali,  nova uprava Grada Varaždina je za samo dva mjeseca pokrenula i pripremila oba projekta i uspješno ih aplicirala na mjeru 7.4.1. no zbog premalog broja bodova projekti nisu odobreni.  

Početno odobrena sredstva za izgradnju svih vrtića bila su samo 50 milijuna kuna, da bi se naknadno povećala na 84 milijuna kuna što je bilo dovoljno za svega 14 prijava od ukupno čak 108 između kojih je bio i vrtić u Hrašćici. Od toga su 3 prijavitelja imala 70 bodova, a 11 je imalo 65 bodova dok je Varaždin na 94. mjestu s 51 bodom. Ukupno zatražena sredstava svih prijavitelja iznose preko 500 milijuna kuna.

Za usporedbu, kada je 2019. odobreno sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića u Donjem Kučanu Varaždinu je bio 101. na rang listi, ali su odobrena sredstva bila čak 712 milijuna kuna dok su ove godine ona puno manja, samo 84 milijuna kuna.

Slično je situacija bila i s prijavom Kulturnog centra u Gornjem Kučanu. Od ukupno čak 250 odobrene su samo 23 prijave, a Grad Varaždin je s 51 bodom završio na 193. mjestu.

 

Bez obzira na činjenicu da nismo uspjeli dobiti oba projekta Grad Varaždin će ishoditi građevinske dozvole za iste i potražiti sufinanciranje kroz druge EU fondove i mjere koje se otvaraju u skorije vrijeme.