17. studeni 2022. | Autor: Maja Hrešć

Više od 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava varaždinskim poduzetnicima

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj u četvrtak je zajedno sa zamjenikom gradonačelnika Miroslavom Markovićem i pročelnicom Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Slađanom Miočić predstavio programe potpora poduzetnicima i obrtnicima koje će provoditi ili provodi Grad Varaždin.

Grad Varaždin u ponedjeljak će objaviti Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora iz Poduzetničkog fonda za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina koje će pojedinačno iznositi do 5.000 kuna, do 7.000 kuna ili do 10.000 kuna. Potpore se dodjeljuju za pokriće troškova izvršenog ulaganja za aktivnosti koje su nastale od 1. siječnja 2022. godine do trenutka predaje prijave na Javni poziv.

„Predvidjeli smo za Poduzetnički fond milijun kuna, no rebalansom proračuna podići ćemo potpore za još 500 tisuća kuna što znači ukupno 1,5 milijun kuna za naše poduzetnike. Uz ove potpore iz Poduzetničkog fonda, Grad Varaždin objavit će javni poziv i za dodatne mjere potpora poduzetnicima u iznosu od 1,1 milijun kuna prema kojem je 500 tisuća kuna namijenjeno za gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika. Također, za poduzetnike početnike u prvoj godini poslovanja, predvidjeli smo sufinanciranje smještaja djece u dječjim vrtićima, da potaknemo poduzetničku aktivnost.“ – istaknuo je gradonačelnik. Dodao je kako je vrlo važno poduzetnike potaknuti i da se prijavljuju na EU fondove stoga je mjera od 300 tisuća kuna potpore predviđena u svrhu sufinanciranja izrade projektnih prijava poduzetnika.

Grad Varaždin je za troškove izlaganja na manifestacijama za poduzetnike osigurao 200 tisuća kuna potpore. Građanima su dostupne i potpore koje se odnose na energetiku. „Grad Varaždin sufinancira i energetsku obnovu obiteljskih kuća s 15 posto opravdanih troškova do maksimalno 15 tisuća kuna, kao i izradu projektne dokumentacije za prijavu na natječaj za obnovljive izvore energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu do 5 tisuća kuna po korisniku.“ – rekao je gradonačelnik Bosilj.

Pročelnica Miočić naglasila je kako će natječaj za Poduzetnički fond biti otvoren dva tjedna, a prijave će biti putem online obrasca na službenoj web stranici Grada Varaždina. „S obzirom na velik interes, a ograničena sredstva, prijave su otvorene za poduzetnike koji kroz zadnje tri godine nisu dobili sredstva iz ovog Fonda.“ – rekla je Slađana Miočić. Potpore će se dodjeljivati prema sustavu bodovanja i kriterijima, a ne na temelju najbržeg prsta. „Veći broj bodova dobit će primjerice oni poduzetnici koji primaju učenike na stručnu praksu, žene vlasnice poduzeća, odnosno obrta ili osobe s invaliditetom. Pravo na potporu dokazivat će se prilaganjem računa.“ – objasnila je pročelnica.

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković podsjetio je kako je u tijeku Javni poziv za potpore poljoprivrednicima i traje do 1. prosinca. „Ovo je prvi puta da je Grad raspisao posebne pozive za poljoprivrednike jer smatramo da je poljoprivreda izuzetno bitna grana u našem gospodarstvu, a dosad je bila u potpunosti zanemarena. U varaždinskim prigradskim naseljima imamo jako puno OPG-ova i mi im kroz ovih sedam mjera koje iznose oko pola milijuna kuna sredstava želimo pomoći i potaknuti ih. Pozivam ih da se jave i iskoriste ovu mogućnost.“ – rekao je zamjenik gradonačelnika.

Osim Javnog poziva za Poduzetnički fond, Grad Varaždin će tijekom studenog raspisati Javne pozive za sljedeće mjere iz Programa potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. – 2025. godine: sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama (planirani iznos u 2022. godini 200.000,00 kuna), potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (planirani iznos u 2022. godini 500.000,00 kuna), subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja (planirani iznos u 2022. godini 100.000,00 kuna), subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova (planirani iznos u 2022. godini 300.000,00 kuna). Javni poziv za sufinanciranje izlagačkog prostora (kućice) na manifestaciji Advent 2022. za izlagače s područja Grada Varaždina otvoren je do 25. studenoga 2022. godine.

Iz područja energetike, do završetka provedbe projekta, odnosno do 31. prosinca 2022. godine provodi se Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2021. godini za građane koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina, a koji su se prijavili na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 25. lipnja 2020. godine. Grad Varaždin sufinancira energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2022. godini za građane koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina, a koji su se prijavili na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća EnU-2/21 Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 26. studenog 2021. godine. Javni poziv je otvoren do završetka provedbe projekata po Javnom pozivu EnU-2/21 ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Isto tako, Grad Varaždin sufinancira troškova izrade dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Javni pozivi za potpore poljoprivrednicima – 7 Javnih poziva prema Programu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine otvoreni su do 1. prosinca 2022. godine do 12 sati.