15. prosinac 2014.

Vijećnici raspravljali o Javnoj ustanovi Gradski stanovi

vijeće s leđa

15.12.2014.-Na dnevnom redu današnje, 12. sjednice Gradskog vijeća, našla se i rasprava o poslovnom i financijskom stanju Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin. Vijećnici su prihvatili Izvješće o poslovnom i financijskom stanju Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin koje je iznio predsjednik Povjerenstva, vijećnik Željko Bunić. Posebnim su zaključkom zadužene osobe koje predstavljaju i zastupaju Javnu ustanovu Gradski stanovi Varaždin te Upravno vijeće ustanove da izrade Plan poslovanja Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin za 2015. godinu i dostave na razmatranje Odboru za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždina i Odboru za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Varaždina u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka.