02. kolovoz 2012.

VIJEĆNICI PRIHVATILI REBALANS GRADSKOG PRORAČUNA

radsko vijeće image gradsko vijeće

02.08.2012. - Većinom glasova varaždinski gradski vijećnici na današnjoj su sjednici prihvatili prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu. Tako su prihodi smanjeni za 20.419.400,00 kn, odnosno za 8,69 %, dok su rashodi smanjeni za 34.872.225,00 kn što je za 13,18% manje od prvobitno planiranih.

Novi plan prihoda i primitaka Proračuna za 2012. godinu napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, a najznačajnije promjene koje se predlažu su smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 9.631.000,00 kn, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine –
kapitalnih prihoda za 5.700.000,00 kn i primitaka od zaduživanja za10.849.000,00 kn, jer je ocijenjeno da će se navedene skupine prihoda i primitaka ostvariti u manjim iznosima od planiranih Proračunom za 2012. godinu.
Istovremeno se kod pojedinih skupina prihoda i primitaka predlažu povećanja i usklađivanja u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja proračunske godine, što u konačnici rezultira smanjenjem ukupnih prihoda i primitaka za 31.268.400,00 kn.
Pregled Izmjena i dopuna Proračuna za 2012. godinu pogledajte ovdje: http://www.varazdin.hr/cms-repository/file/rebalans-proracuna_346.pdf