28. rujan 2021. | Autor: Maja Hrešć

Veliki interes građana za kupnju bicikla uz subvenciju Grada Varaždina

Grad Varaždin je s ciljem poticanja građana Grada Varaždina na zdrav način života, smanjenje emisije CO2 te korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, sufinancirao kupnju novih bicikla subvencijom od 300 kuna po osobi.

Navedenu subvenciju u 2021. godini iskoristilo je ukupno 484 građana, što je ponovo pokazalo da je Varaždin grad bicikla te je za navedenu mjeru iz proračuna izdvojeno ukupno 145.200,00 kuna.

Zaključak:

https://varazdin.hr/javni-pozivi-rezultati/rezultati-javnog-poziva-gradanima-ostvarivanje-prava-poticaje-kupnju-bicikla-9147/