24. kolovoz 2023. | Autor: dd

U Varaždinu uskoro novi koševi za otpad prilagođeni sortiranju na javnim površinama

Na varaždinske gradske ulice uskoro stižu novi koševi za otpad na javnim površinama prilagođeni suvremenoj strategiji gospodarenja otpadom, razvrstavanju otpada.

Gradu Varaždinu je prihvaćena prijava na Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u travnju ove godine. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će prijavu Grada Varaždina sa 40 % (30.500,00 € sa PDV-om) ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova projekta koji iznose 76.250,00 € sa PDV-om.

 

Za ta sredstva bit će nabavljena oprema kako bi se postojeći koševi za otpad na gradskim javnim površinama zamijenili novijima i, usklađenima sa pravilima sortiranja otpada. Postojeći koševi za otpad na javnim površinama grada Varaždina su dotrajali, nema ih dovoljno i nisu usklađeni sa pravilima sortiranja otpada. Novi koševi će omogućiti da građani na gradskim površinama imaju dovoljno mogućnosti pravilnog odlaganja otpada te komunalnom društvu omogućiti da ispravno sortira otpad te tako doprinose boljem uređenju okoliša, ekološkoj održivosti i ukupnom održivom razvoju grada Varaždina. Koševi za otpad koji se nabavljaju putem ovog projekta (200 komada)  će imati tri odvojena otvora za otpad - plastika, papir i bio otpad te će na taj način građanima biti omogućeno da na javnim gradskim površinama ispravno odlažu otpad u za to predviđene spremnike.

 

Svrha projekta je da se uspostavi kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanje unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja otpada. Očekuje se da će ovim projektom biti dodatno smanjene količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada  i povećana stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

 

NAPOMENA: U prilogu se nalaze ilustracije-fotografije koševa za otpad raznih proizvođača. Koje će koševi biti postavljeni ovisi o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave koji tek slijedi.