11. ožujak 2020. | Autor: ddretar

U Varaždinu se sve više gradi - sve veći broj građevinskih dozvola

Sudeći prema broju izdanih građevinskih dozvola s pravom se može zaključiti da se u Varaždinu sve više gradi. 

Naime, u 2018. godini Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina izdao je ukupno 115 građevinskih dozvola, a u 2019. godini 140 građevinskih dozvola, što je bilo povećanje za oko 20 posto. U ovoj godini već su izdane 23 nove građevinske dozvole.

„Grad bilježi snažan porast investicija, kako po broju, tako i po vrijednosti pojedinih investicija. Raduje me činjenica da je čak 40 posto investicija vezano uz gospodarski razvoj, što se odnosi na gradnju građevina gospodarske namjene“ – ističe gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Ivan Čehok.

U periodu od početka 2019. godine do danas, ukupno 102 građevinske dozvole izdano je fizičkim osobama, dok je 61 izdana pravnim osobama. Od tog broja 60 % gradnje u Varaždinu odnosi se na gradnju odnosno rekonstrukciju građevina stambene namjene – obiteljske, višeobiteljske kuće te višestambene građevine. Ostatak od 40 % odnosi se na gradnju odnosno rekonstrukciju građevina drugih namjena, uglavnom poslovnih, proizvodnih, infrastrukturnih, u manjoj mjeri javnih.

Važno je napomenuti da je obujam građevinskih investicija i veći te da broj izdanih građevinskih dozvola nije u potpunosti relevantan podatak gradnje u Varaždinu. Naime, sukladno Zakonu, za određene vrste građevinskih zahvata nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, već se gradnji može pristupiti samo temeljem izrađenog glavnog projekta, a bez ishođene građevinske dozvole. Primjerice, energetska obnova zgrada ne podliježe izdavanju građevinskih dozvola, već samo izradi glavnog projekta, a velik udio građevinskih radova u naravi je energetska obnova starih višestambenih zgrada ili primjerice energetska obnova javnih zgrada.