31. kolovoz 2016. | Autor: [email protected]

Varaždinu i dalje asistenti u nastavi

U Zagrebu su u utorak, 30. kolovoza 2016. godine Predrag Šustar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH i Goran Habuš, gradonačelnik Grada Varaždina potpisali ugovor kojim se u Varaždinu nastavlja projekt kojim će biti osigurani pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju.

Na temelju Odluke o financiranju projekta iz Poziva - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II, koju je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 22. kolovoza 2016. godine, prošao je i naš projektni prijedlog – POmoćnici oSIguravaju nasTavak Inkluzije i obrazoVAnja – POSITIVA. Projekt se sufinancira u okviru prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje i mjere Investicijski prioritet 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020..

Ukupna vrijednost projekta je 1.632.588,25 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 1.387.700,00 kuna. Ukupno je odobreno zapošljavanje 34 pomoćnika u nastavi za 37 učenika s teškoćama u razvoju koji će biti raspoređeni u I., II., III., IV., VI. i VII. osnovnoj školi Grada Varaždina, Prvoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti Varaždin te u Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Grad Varaždin od 2010. godine u okviru javnih potreba osigurava pomoćnika u nastavi u cilju pružanja kvalitetne tehničke pomoći učenicima s teškoćama za integraciju u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama. U razdoblju od 2013. – 2015. godine osiguranje pomoćnika u nastavi omogućeno je kroz tri odobrena projektna prijedloga Grada Varaždina za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU i to projekti ACTIVE, ADORA i DOMINO ukupne vrijednosti više od pet milijuna kuna. Tijekom slijedećeg tjedna najavljeno je održavanje uobičajene početne konferencije kada će biti poznati i ostali detalji ovog projekta.

Ovoj informaciji potrebno je dodati da za sedam pomoćnika u osnovnim školama koji nisu uvršteni u prethodno opisan projekt potrebno je osigurati dodatnih 100.000 kn. Grad Varaždin poduzima mjere kako bi osigurao i pomoćnike djeci s teškoćama u varaždinskim dječjim vrtićima. Prema sadašnjim podacima, za sve dječje vrtiće potrebno je osigurati 15 pomoćnika za što bi do kraja godine trebalo predvidjeti 265.000 kuna. Ukupan iznos za te potrebe od 365.000 kn nastojat će se osigurati preraspodjelom unutar rebalansa proračuna koji će biti predložen Gradskom vijeću na slijedećoj sjednici u rujnu. Ukoliko rebalans bude donesen kako se planira, pomoćnici će ući u škole odnosno vrtiće sa 1.10.2016. godine