17. svibanj 2021. | Autor: ddretar

Varaždinu EU-novac za drugo reciklažno dvorište

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok u ponedjeljak je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. 

Konkretnije, riječ je o 3,4 milijuna kuna koje će posredstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost biti dodijeljeni Gradu Varaždinu za uspostavu, izgradnju i opremanje drugog reciklažnog dvorišta.

S obzirom na činjenicu da Varaždin ima više od 25 tisuća stanovnika, zakon nalaže izgradnju dva reciklažna dvorišta, a navedenom investicijom Grad Varaždin će ispuniti tu zakonsku obvezu i time građanima omogućiti potreban standard u gospodarenju otpadom.

Ukupni troškovi projekta iznose 7,5 milijuna kuna, prihvatljivi troškovi za izvedbu cijelog projekta iznose 5,7 milijuna kuna, a od toga će 60 posto, odnosno 3,4 milijuna bespovratnih sredstava biti osigurano navedenim ugovorom.

Vrlo je važno što ćemo imati još jedno reciklažno dvorište jer ćemo njime omogućiti građanima da brže , kvalitetnije i komotnije odlažu sve vrste komunalnog otpada. – rekao je gradonačelnik istaknuvši da je to još jedan značajan projekt u Varaždinu sufinanciran europskim sredstvima.

Građani Varaždina odlično su prihvatili selektivno prikupljanje otpada i odlaganje na postojeće reciklažo dvorište koje je samim tim postalo nedostatno za sve količine koje se tamo prihvaćaju. Izgradnjom drugog reciklažnog dvorišta Varaždin će među rijetkim gradovima u Hrvatskoj doseći taj visoki, željeni standard u smanjenju količina miješanog komunalnog otpada.

Kako bi se još više podignuo taj standard, u Varaždinu se priprema nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta kako bi se korisnicima koji nisu mobilni pružila mogućnost predaje otpada u reciklažnom dvorištu. Gradsko komunalno poduzeće Čistoća upravljat će i drugim reciklažnim dvorištem kao što se već pokazala uspješnim na postojećim projektima selektivnog prikupljanja otpada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.  

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Grada Varaždina.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.