18. lipanj 2014.

Varaždinski Trgovački sud poništio ugovor iz 2009. godine o zbrinjavanju otpada

pravda

18.06.2014.- Na varaždinskom Trgovačkom sudu danas je donesena djelomična presuda kojom je Ugovor za mehaničko-biološku obradu varaždinskog otpada proglašen  ništetnim. Riječ je o Ugovoru o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje od 24. prosinca 2008.  godine  kojeg su sklopili Tomislav Kezelj, tadašnji direktor tvrtke Varkom i  Davor Patafta, direktor T7 Visa. Poništen je i dodatak  tom ugovoru kojeg je u ljeto 2009. godine  supotpisao  tadašnji gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok.
Vrijednost predmeta spora je čak 125 milijuna kuna, a odnosi se na žuran odvoz i trajno zbrinjavanje oko 120 tisuća tona baliranog komunalnog otpada s lokacije Brezje, varaždinskog, ali i svog otpada koji je tada skupljao Varkom ( a danas to čini Čistoća). Otpad se trebao zbrinjavati u MBO postrojenju kojeg je, tek nakon sklapanja  Ugovora, izgradio T7 Vis.
Sud je prihvatio mišljenje sudskog vještaka za zaštitu okoliša kako na privremenom odlagalištu komunalnog otpada na lokaciji Brezje nije postojala opasnog od ekološkog akcidenta, a time nisu ispunjeni uvjeti za izuzeće od postupka javne nabave, što za posljedicu ima ništetnost pravnih poslova.
Sud je zaključio da se Grad Varaždin osnovano pozvao na razloge ništetnosti  te je, između ostalog, ustvrdio da se sklapanjem Ugovora pogodovalo T7 Visu radi pribavljanja imovinske koristi.
Nakon proglašenja Ugovora ništetnim, idućeg će tjedna sud angažirati vještaka koji bi odredio sudbinu avansa od 9,1 mil. kuna koji je uplaćen  T7 Visu.

Tekst djelomične presude možete pogledati ovdje:http://www.varazdin.hr/cms-repository/file/_b75.pdf