22. travanj 2013.

Varaždinski predškolci i osnovnoškolci od danas selektiraju otpad u svojim učionicama i igraonicama

primarna selekcija otpada - djeca1 web

22.04.2013.-Današnji Dan planeta Zemlje Grad Varaždin i Varkom d.d. odabrali su za početak projekta primarne selekcije otpada u svim gradskim i privatnim dječjim vrtićima u Varaždinu. U svakoj varaždinskoj učionici i sobi za boravak mališana stoje po tri kante: za plastiku, papir i ostali otpad.
„Naravno da znamo kako to ide: papir ide u plavu, plastika u žutu, a sve ostalo u ovu crnu kantu:“ – rekli su danas uglas petogodišnjaci Leon i Patrik koji su varaždinskom gradonačelniku Goranu Habušu i direktoru varaždinske gradske komunalne tvrtke Varkom Marijanu Cesarcu da na neformalan način označe početak ovog za Varaždin iznimno važnog projekta.
„ Koliko znamo, riječ je o jedinstvenom projektu u Hrvatsku koji obuhvaća svu varaždinsku djecu školske i predškolske dobi. I inicijativa je njihova – primarnu selekciju otpada u učionicama tražili su članovi Dječjeg gradskog vijeća koji su krajem prošle godine održali sa mnom sastanak, kao glasnogovornici svojih generacija“ – rekao je gradonačelnik Goran Habuš.
Uskoro će sve osnovne škole, privatni i gradski dječji vrtići dobiti i posude za metal, dok će staklo odlagati u obližnjim otocima. Stižu i kante za bio otpad koje će biti postavljene u blagovaonicama.
Projekt primarne selekcije otpada ozbiljna je akcija koju će kroz godinu pratiti brojna događanja, a na jesen će 43000 korisnika u Varaždinu i prigradskim naseljima u svojim domaćinstvima dobiti još jednu kantu za primarno selektiranje otpada.
„Sve izdvojene količine iskoristivog dijela komunalnog otpada ( papir, karton, plastika, tetrapak, staklo) dodatno se obrađuju u pogonu za sortiranje Varkoma i u sekundarnoj selekciji dodatno sortiraju po frakcijama. Ovako pripremljena sirovina ima veću tržišnu cijenu nego neobrađena a sav prihod ostvaren od prodaje na tržištu sirovina Varkom odbija od ukupnih troškova gospodarenja komunalnim otpadom. To će značiti i manje račune za dječje vrtiće i škole, a od jeseni i za građane.“ – naglasio je direktor Varkoma d.d. Marijan Cesarec.
Inače, Varaždin je, kao prvi u Hrvatskoj, još 2002. godine uveo primarnu selekciju otpada po domaćinstvima s posudama za papir i plastiku te ostali otpad, uz otoke za staklo po svim gradskim i prigradskim četvrtima.