07. ožujak 2012.

VARAŽDINSKI OTPAD ZBRINJAVAT ĆE SE U TOTOVCU

Bale image bale.JPG

07.03.2012. - Varaždinski gradski vijećnici na današnjoj su sjednici prihvatili prijedlog gradonačelnika da se sav novonastali varaždinski otpad zbrinjava na odlagalištu Totovec na području Čakovca i to po 698 kn/t otpada. Mjesečno bi to Varaždince, koji proizvode oko 950 tona, stajalo 663.100 kn, što je za oko 306 000 kn manje nego da su gradski vijećnici prihvatili ponudu T7 grupe od 1020 kn/toni otpada.

Ugovor, koji će sklopiti varaždinski i čakovečki gradonačelnici, na svojoj bi idućoj sjednici trebali prihvatiti i vijećnici Gradskog vijeća Čakovca.

Varaždinski gradski vijećnici na današnjoj sjednici nisu donijeli konačnu odluku o zbrinjavanju postojećeg, baliranog otpada jer je najavljeno još nekoliko ponuda. O toj će temi varaždinski vijećnici raspravljati na idućoj sjednici koja, bude li potrebe, može biti sazvana već za nekoliko dana.