03. travanj 2013.

Varaždinski Lily Tours - službena receptivna turistička agencije za goste Varaždina i cijele Varaždinske županije

županijska receptivna agencija3

03.04.2013.-Direktori lokalnih turističkih zajednica te direktorica Turističke zajednice Varaždinske županije Elizabeta Dolenec  danas su s direktoricom turističke agencije  Lily Tours Ljiljanom Čulek potpisala ugovor o suradnji čime  je Lily Tours postao službena županijska receptivna agencija. Pošto je većina aktivnosti lokalnih turističkih agencija zbog tržišnih razloga uglavnom usmjerena na prodaju tzv. outgoing turističkih paketa, ukazala se potreba za jednom turističkom agencijom koja će se sustavno baviti prodajom turističkog proizvoda Varaždinske županije. Na inicijativu Turističke zajednice grada Varaždina Turistička je zajednica Varaždinske županije – kao prva u Hrvatskoj - raspisala javni natječaj za službenu županijsku receptivnu agenciju, a  Lily Tours je zadovoljio sve postavljene uvjete.  Biti će glavni kanal prodaje turističkog proizvoda Varaždinske županije, a već se ovo godine očekuju konkretni efekti nove organizacije.
„Ulaskom Hrvatske u EU naše će područje turistima biti još dostupnije i bliže. Naša resursna osnova je raznolika i bogata: od ruralnih područja, prirode, tradicije i kulture pa do ne manje važnog dobrog geografskog položaja. Razvoj turističke djelatnosti spada u prioritete gospodarskog razvoja i grada Varaždina i cijele županije. No, da bi se ostvarili očekivani rezultati, svi zajedno s istim ciljem trebamo dati svoj doprinos, kako u osmišljavanju konkurentnijih turističkih proizvoda, u izgradnji novih kapaciteta, tako i pomoći u promociji ponude na tržištu. Samo tako možemo očekivati i konkretne rezultate.“ – rekla je na potpisivanju predsjednica TZ grada Varaždina Natalija Martinčević.
Na potpisivanju ugovora o suradnji bila je i zamjenica župana Varaždinske županije Blanka Glavica – Ječmenica, kao zamjenica predsjednika TZ Varaždinske županije.