25. ožujak 2016. | Autor: [email protected]

Varaždinski gradonačelnik i Povjerenstvo poslali pismo premijeru i zatražili pomoć u rješavanju bala

Gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš i  predsjednik Povjerenstva za praćenje problematike baliranog miješanog komunalnog otpada Mladen Hižak poslali su na adrese najodgovornijih dužnosnika Republike Hrvatske pismo u kojem traže njihovu pomoć u rješavanju problema financiranja  sanacije odlagališta bala u Brezju.

Pismo je upućeno na adrese premijera i potpredsjednike Vlade, predsjedniku Hrvatskog sabora,  predsjednicima pojedinih saborskih odbora te predsjednicima svih Klubova zastupnika. O toj inicijativi koja je pokrenuta na zadnjem sastanku Povjerenstva za praćenje problematike baliranog miješanog komunalnog otpada osnovanog od strane Gradskog vijeća Grada Varaždina obaviješten je i ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović. Od najodgovornijih predstavnika države gradonačelnik i članovi povjerenstva  traže da se svatko u svom djelokrugu i nadležnosti uključi u rješavanje tog problema te da se u što skorijem roku donese konačna odluka o sufinanciranju sanacije odlagališta u Brezju koja će stajati više od 115 milijuna kuna.