11. veljača 2014.

Varaždinske udruge zajedno za razvoj grada i do europskih sredstava

okrugli stol natalija

11.02.2014.-Na inicijativu Grada Varaždina, Udruga „Njezina druga šansa“ danas je u Palači Herzer okupila predstavnike 10ak varaždinskih udruga i ustanova civilnog društva. Ciljevi okupljanja su stvaranje koordinacije udruga kako bi se  aktivnije uključili  u izradu Strategije razvoja Grada Varaždina 2014.-2020.  godine te povezivanje na programima i projektima kojima će aplicirati na EU fondove.
Prema riječima zamjenice varaždinskog gradonačelnika Natalije Martinčević, „udruge, koje rade važan i značajan posao, imaju puno dobrih ideja i programa, no premalo kapaciteta da same pišu projekte. Naša je ideja da zajedno napravimo programe i projekte, da ih Grad i Razvojna agencija Sjever napišu i apliciraju kako bi mogli iskoristiti što više sredstava iz EU fondova. „
S njom se slaže i Nataša Mihinjač iz udruge „Njezina druga šansa“: Mislim da je ovaj okrugli stol tek prvi korak da bismo organizirali jedan tim ljudi koji su u udrugama osoba s posebnim potrebama. Nadam se da će nam se pridružiti što više udruga koje će nam pomoći da povučemo sredstva iz EU fondova. Jer, ako to sad ne učinimo, mislim da nećemo više imati šanse. Iskreno, nemamo gdje dobiti potrebne informacije. Hoćemo sada osnovati tim i točno odrediti osobu koja će nam pomoći da dobijemo sve informacije i da sudjelujemo u EU projektima i fondovima.“
Sličnog su mišljenja bili i predstavnici udruga – od Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin, Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize  ostalih tjelesnih invalida  Grada Varaždina, Kluba žena, do  Udruga invalida rada Varaždin, Udruge Franjo Košćec, Društva multiple skleroze Varaždinske županije ili Udruge gluhih i nagluhih Grada Varaždina i Varaždinske županije. Novi je susret, s prvim konkretnim prijedlozima, zakazan za mjesec dana.