06. prosinac 2023. | Autor: Maja Hrešć

Varaždinske osnovne škole bit će energetski neovisne - potpisani ugovori za izgradnju fotonaponskih elektrana

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj potpisao je u palači Patačić ugovore za izgradnju fotonaponskih elektrana za varaždinske osnovne škole. Tako će I., II., III., IV., V. i VII. osnovna škola Varaždin proizvoditi električnu energiju za vlastitu potrošnju.

Potpisan je Ugovor o građenju fotonaponskih elektrana s tvrtkom Solektra d.o.o. koju je predstavljao direktor Goran Oreški. Vrijednost Ugovora je 118.860,77 EUR.

Također je potpisan Ugovor za nadzor građevinskih radova fotonaponskih elektrana s tvrtkom Tesla d.o.o. u vrijednosti od 6.380,00 EUR bez PDV-a odnosno 7.975,00 EUR s PDV-om.

Uz gradonačelnika dr. sc. Nevena Bosilja, predstavnike Grada Varaždina te predstavnike izvođača, potpisivanju su nazočili i predstavnici Regionalne energetske agencije Sjever koja je provodila postupak javne nabave.

Projektom se planira instalacija fotonaponskih elektrana na šest osnovnih škola Grada Varaždina sljedećih snaga:

  • Sunčana elektrana I. osnovna škola Varaždin 25 kW
  • Sunčana elektrana II. osnovna škola Varaždin 25 kW
  • Sunčana elektrana III. osnovna škola Varaždin 40 kW
  • Sunčana elektrana IV. osnovna škola Varaždin 46 kW
  • Sunčana elektrana V. osnovna škola Varaždin 15 kW
  • Sunčana elektrana VII. osnovna škola Varaždin 25 kW

Sufinanciranje projekta osigurano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s učešćem od 40% ukupno prihvatljivih troškova projekta postavljanja fotonaponskih elektrana na temelju Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije.