04. rujan 2023. | Autor: dd

Varaždinska djeca s osmjehom na licu krenula u školu

U varaždinskim osnovnim školama danas, u ponedjeljak 4. rujna 2023. za ukupno 3481 učenika počela je nova školska  godina. Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Danijela Vusić uveličali su ovaj put svečanost za prvašiće u VII. Osnovnoj školi u Donjem Kućanu.

Ravnatelj škole Jurica Hunjadi pozdravio je 28 prvašića, njihove roditelje i uzvanike. Nakon kraće prigodne priredbe, kojom su učenici izrazili dobrodošlicu svojim novim prijateljima u prvim razredima, učiteljice i gradonačelnik su podijelili refletirajuće trake kojima će biti povećana razina sigurnosti djece prilikom dolaska u školu.

Gradonačelnik Neven Bosilj je potom izjavio: Vidimo da varaždinska djeca idu u školu s osmjehom na licu. Naučit će nova znanja, steći će nove prijatelje i bit će im to sigurno najbolje razdoblje u životu. Svim sudionicima u prometu upućujem apel da paze na djecu. Oni su dobili reflektirajuće prsluke, odnosno trake koje je osigurao Grad Varaždin. Apeliram na vozače da voze pažljivo i oprezno naročito u blizini škola. Sa policijskom upravom dogovorili smo da prvih par mjeseci škole  posebnu pažnju posvete  prometu u blizini škola. Prošle godine u prve razrede varaždinskih osnovnih  upisano je 398 djece, a ove godine 401 dijete. Povećanje od troje nije puno, ali i taj mali porast je možda najava promjene trenda jer je zadnjih godina kontinuirano padao broj djece upisane u prve razrede. Možda smo sada ipak došli do toga da ćemo imati uzlazni trend. – rekao je gradonačelnik naglasivši da je Grad Varaždin osigurao bolje uvjete školovanja. Od ove godine osiguravamo besplatan produženi boravak. To je jedna od novosti u Gradu Varaždinu. Prije dvije godine krenuli smo s besplatnim toplim obrokom što je preuzela i država na razini cijele države. Sada Grad Varaždin ponovo nudi nešto novo i nadam se da će nas Ministarstvo znanosti i obrazovanja pratiti i dalje. U tu svrhu predvidjeli smo trošak 1,2 milijuna eura. To je puno novaca, ali za našu djecu, ništa nije puno. Pozivam roditelje da iskoriste tu povlasticu. – rekao je gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj poželjevši djeci i roditeljima sretan i uspješan početak nove školske godine.

 

Informacije vezane za početak nove školske godine 2023/24 u

Osnovnim školama u gradu Varaždinu

 

 

 1. Ukupan broj učenika – usporedba škg. 2022./2023. i 2023./2024.

 

 

Školska godina 2022./2023.

I. OŠ

II. OŠ

III. OŠ

IV. OŠ

V. OŠ

VI. OŠ

VII. OŠ

CTŠ

KATOLIČKA OŠ

UKUPNO

439

701

381

397

229

765

255

153

207

3527

 

Školska godina 2023./2024.

I. OŠ

II. OŠ

III. OŠ

IV. OŠ

V. OŠ

VI. OŠ

VII. OŠ

CTŠ

KATOLIČKA OŠ

UKUPNO

417

696

379

408

223

739

256

150

213

3481

 

 

 

 1. Broj učenika prvih razreda – usporedba škg. 2022./2023. i 2023./2024.

 

Školska godina 2022./2023.

I. OŠ

II. OŠ

III. OŠ

IV. OŠ

V. OŠ

VI. OŠ

VII. OŠ

CTŠ

KATOLIČKA OŠ

UKUPNO

58

81

44

39

29

80

32

5

30

398

 

Školska godina 2023./2024.

I. OŠ

II. OŠ

III. OŠ

IV. OŠ

V. OŠ

VI. OŠ

VII. OŠ

CTŠ

KATOLIČKA OŠ

UKUPNO

40

92

44

55

29

80

28

6

27

401

 

 

 

Grad Varaždin nastavlja sa slijedećim projektima i programima:


 

 • Drugi obrazovni materijali - za školsku godinu 2023./2024. Grad Varaždin osigurao je sredstva u iznosu od 200.000 eur za druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području grada Varaždina.

 

 • Reflektirajuće trake - put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašiće u osnovnim školama na području Grada Varaždin a sve kako bi osigurao vidljivost za najmlađe građane Grad Varaždina u prometu. Sredstva za nabavu reflektirajućih traka osigurana u proračunu Grada Varaždina iznose 2.250 eur.

 

 • Prijevoz učenika osnovnih škola s područja Grada Varaždina iznad zakonskog standarda Grad Varaždin osigurava financiranje troškova prijevoza iznad standarda za učenike upisnog područja III. osnovne škole Varaždin, IV. osnovne škole Varaždin i VII. osnovne škole Varaždin i to za učenike od 1. do 4. razreda kojima je udaljenost od mjesta prebivališta do sjedišta škole manja od tri kilometra i za učenike od 5. do 8. razreda kojima je udaljenost od mjesta prebivališta do sjedišta škole manja od pet kilometara. Financiranje troškova prijevoza odobrava se u razdoblju trajanja nastavne godine 2023./2024. sve dok postoji potreba, a najdulje do završetka školske godine 2023./2024., odnosno do 21. lipnja 2024. godine. Osigurana su financijska sredstva u vrijednosti 48.000 eura.  

 

 • Prijevoz učenika osnovnih škola s područja Grada Varaždina u zakonskom standardu Prijevoz se osigurava se za učenike III. OŠ, IV. OŠ i CTŠ.  zakonskom standardu za učenike CTŠ, III. i IV. OŠ Osigurana su financijska sredstva u vrijednosti 382.500 eur. Proveden je postupak javne nabave i potpisani su ugovori te prijevoz kreće od nove školske godine.  

 

 • Produženi boravak

Produženi boravak namijenjen je u pravilu učenicima prvog i drugog razreda te prema potrebi i učenicima trećeg i četvrtog razreda. Program produženog boravka besplatan je za sve učenike koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Učenici koji nemaju prebivalište na području Grada Varaždina, u obvezi su sufinancirati program produženog boravka u iznosu od 20,00 EUR  mjesečno tijekom deset mjeseci. Svi učenici plaćaju punu cijenu ručka (ukoliko ga konzumiraju) koja ovisno o školi iznosi između 3,0 – 3,5 eura/obrok. Za provođenje programa produženog boravka planirana su financijska sredstva u vrijednosti 1.240.000 eur.

 

 • Pomoćnici u nastavi

U školskoj godini 2023./2024. predviđeno je osiguravanje ukupno 79 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koji će pružati podršku za 94 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama i CTŠ.

 

 • Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ osigurava se rad 63 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika koji će pružati podršku za 73 učenika s teškoćama u razvoju u sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule. Projekt je prijavljen na natječaj iz Europskog socijalnog fonda s maksimalnim udjelom financiranja od 380.000 eur (odluka još nije donesena već je samo dobivena informacija 30.08.2023. da je projekt prošao administrativnu provjeru).

Grad Varaždin će osigurati razliku potrebnih sredstava i kroz samo sufinanciranje projekta ali i kroz financiranje nadstandarda u planiranom iznosu od 202.000 eur (božićnice, regres, prijevoz, plaćanje neto satnice od 4,65 eur/sat za stvarni broj odrađenih sati). Ukupna vrijednost projekta je 582.000 eur.

 • S obzirom da se projektom nisu mogle pokriti potrebe svih učenika za pomoćnikom, Grad Varaždin će financirati još 7 pomoćnika u nastavi za djecu koja su još u postupku ishođenje potrebnih rješenje za pomoćnike. U tu svrhu Grad će osigurati dodatnih 57.000 eur.
 • Također, projektom OPTIMUM 6, kojeg je prijavilo Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina u partnerstvu s Gradom Varaždinom i Centrom Tomislav Špoljar, uključit će se još 10 pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku za 21 učenika na Centru Tomislav Špoljar. Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja i odobren u punom iznosu financiranja od 97.843,70 eur.

 

Sveukupna vrijednost projekata za pomoćnike u školama iznosi 736.843 eur.

 

 

 • Psiholozi u školama

Projekt se nastavlja i ove školske godine. Grad Varaždin financira rad dva psihologa na pola radnog vremena na četiri osnovne škole koje nemaju zaposlenog psihologa (III. OŠ, V. OŠ,  VII. OŠ i Centar Tomislav Špoljar). Sredstva osigurana u proračunu Grada Varaždina iznose 53.000 eura.

 

 • Projekt Čarobna osmica

Čarobna osmica – pravilnim hranjenjem za zdravi život - u svim osnovnim školama grada Varaždina provedba projekta krenula je prošle školske godine. Projekt je verificiran od stane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt provode nutricionisti Anita Car i Davor Hostić. Početkom nove školske godine ponovo će biti održane edukacije za učenike i roditelje prvih razreda. Vrijednost osiguranih sredstava u proračunu je 5.250 eur.

 

 • Higijenski ulošci u OŠ – nastavak projekta besplatnih higijenskih uložaka za sve učenice osnovnih škola koji je Grad Varaždin sam inicirao još prije dvije godine.

 

 

 • Vlada RH je u prosincu 2022. godine donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. Nažalost za novu školsku godinu 2023./2024. takva Odluka još uvijek nije donesena.