13. lipanj 2018.

VARAŽDIN za EU, mlade i protiv diskriminacije

Prošli tjedan od 3.lipnja do 8.lipnja 2018. Grad Varaždin bio je vrlo aktivan u aktivnostima promicanja društvenih vrijednosti za područje mladih, civilnog društva i kulture.

U nedjelju, 3. lipnja predali smo prijavnicu za drugi krug kandidature Varaždin for European Youth Capital 2021 koja ide pod sloganom "Under construction" - te smo nastavili biti i više nego aktivni upravo na području mladih, i to:

  • Zagreb, ponedjeljak i utorak: sudjelovali smo na radionici strateškog planiranja u svrhu pripreme za izradu lokalnih strategija za suzbijanje diskriminacije u sklopu projekta kojeg smo dio - “Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije” i kojeg provode Inicijativa mladih za ljudska prava, Kuća ljudskih prava Zagreb / Human Rights House Zagreb i Europska antirasistička mreža. Uz Rijeku, bili smo najbolji primjer u Hrvatskoj :)
  • Cascais (Portugal) - Europska prijestolnica mladih 2018, od utorka do petka: Europe Goes Local projekt je kojeg je dio i Varaždin - međunarodna konferencija okupila je 150 sudionika među kojima i europske nacionalne agencije za Erasmus+ program. Cilj konferencije je omogućiti razmjenu iskustva te planiranje nastavka projekta na međunarodnoj razini s naglaskom na zajedničkom radu na Povelji o radu s mladima kao glavnog planiranog rezultata projekta.
  • Rijeka, Croatia, od srijede do četvrtka: u sklopu programa za Europsku prijestolnicu kulture Rijeka 2020 održana je Konferencija Business 2 Culture za institucije i organizacije u kulturi. Kako izgleda prikupljanje sredstava iz perspektive onih koji traže sredstva? Kako sponzori i donatori odlučuju koje projekte podržati? Što očekuju jedni od drugih?
  • Samobor, petak: Mreža mladih Hrvatske - Croatian Youth Network organizirala je radionicu "Strukturiranim dijalogom do promjene u lokalnoj zajednici" za mlade, predstavnike lokalnih udruga mladih i/ili za mlade, savjete mladih i/ili neformalne inicijative mladih te predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave. Agencija za mobilnost i programe Europske unije predstavila je mogućnosti provođenje strukturiranih dijaloga kroz KA3 Erasmus + projekte.