07. studeni 2017. | Autor: [email protected]

Varaždin uzoran u razvrstavanju otpada

Grad Varaždin već sada skoro u potpunostiispunja obaveze propisane Uredbom Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom koja je na snazi od 1. studenoga.

I dok se većina gradova u Hrvatskoj mući kako povećati odio otpada koji se razvrstava, Varaždin je već dosegao 20% udjela u masi ukupnog otpada koji se razvrstava. Kada se uskoro riješi i prikupljanje bio otpada Varaždinci će u potpunosti dostići visoke europske standarde. Danas je svoj sugrađane u tom smislu pohvalio gradonačelnik Grada Varaždina dr. Ivan Čehok na konferenciji za novinare koja je organizirana na reciklažnom dvorištu. Ustvrdio je kako su građani dobro prihvatili reciklažno dvorište i već je 5 tisuća građana iskoristilo mogućnost odlaganja otpada na tom mjestu. Grad Varaždin je još 2002. godine uveo razvrstavanje otpada na kućnom pragu. Varaždin je napravio sve što je u njegovoj moći, istaknuo je gradonačelnik i dodao da sada država mora riješiti problem sabirnih centara kako bi taj reciklirani otpad završio na pravom mjestu.