30. listopad 2020. | Autor: ddretar

Varaždin prvi grad s kružnom ekonomijom

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok potpisao je u petak u palači Herzer Memorandum o razumijevanju, stvaranju okruženja za prijelaz na kružno gospodarstvo.

Prihvaćanjem strategije i koncepta u sklopu europrojekta CityCircle Varaždin postaje prvi grad u Hrvatskoj koji će uvesti kružno gospodarstvo pa je gradonačelnik povodom toga izjavio:

Ovo je jedan sjajan projekt! Možda se o njemu nešto manje govori jer svi govore o velikIm projektima koji nose stotine milijuna eura. Ali ovo je jedan važan projekt koji nije ni novčano mali, ukupno će grad i agencija imati oko 2,8 milijuna kuna a surađivat ćemo s desetak gradova. Već se javilo i desetak tvrtki koje bi u tome sudjelovale iz Varaždina ali i cijele Hrvatske. Smisao je da se taj cijeli kružni tok roba i usluga koji završavaju s otpadom osmisli na taj način da se ništa ne baca. Krećemo s tržnicom gdje se sav bio otpad prikuplja i dalje koristi kao gnojivo. Idemo i s projektom u vrtićima u prosincu gdje ćemo postaviti uređaj za prikupljanje otpada. Krećemo i s drugim tvrtkama u zbrinjavanje gumenog i plastičnog otpada. Sve to je usmjereno prema tome da se ništa ne vraća na odlagališta ili baca u okoliš. Razmišljamo također i o tome da se napravi trgovina u kojoj će građani dobiti što im je potrebno bez plastične ambalaže. Poticat ćemo u sklopu projekta građane da ne bacaju tekstil na odlagališta ili u okoliš. Drago mi je da je Varaždin prvi ali nažalost jedini grad u Hrvatskoj koji će ići na koncept kružne ekonomije. Ishod svega ovoga je jedan mali HUB, možemo reći jedna institucija koja će se baviti kružnom ekonomijom i za druge gradove, pa je meni drago da će biti smještena u Varaždinu. – istaknuo je gradonačelnik Varaždina Čehok.

Miljenko Ernoić, ravnatelj Razvojne agencije Sjever DAN pojasnio je detalje samog projekta. Strategiju kružne ekonomije u sklopu projekta CityCircle prezentirao je  prof.dr.sc. Gregor Drago Zupančić ispred „CROTEH-a“ a koncept HUB-a direktor „AVEOR.TECH-a“, Emil Ilija Perić.

 

O PROJEKTU:

Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. i Grad Varaždin u suradnji sa europskim partnerima provode projekt financiran iz fondova Europske Unije u sklopu programa „INTERREG CENTRAL“ naziva "CITYCIRCLE" vrijedan 2.001.705 EUR. Lead partner ovog projekta je Tehničko sveučilište iz Košica (SVK). Uz Košice i Varaždin, gradovi zahvaćeni projektom su Kranj (SLO), Udine (ITA) i Dornbrin (AUT). U svakom od navedenih gradova, odnosno pripadajućim regijama, do kraja projekta uspostavit će se lanac kružne ekonomije na regionalnoj i internacionalnoj skali. To u praksi znači da će dionici koji stvaraju i prikupljaju otpad, a to smo svi mi, na kraju projekta znati tko od drugih dionika njihov otpad treba kao sirovinu. Tom logikom stvarat će se lanci kruženja otpada gdje u idealnom scenariju otpada više neće biti ili će se smanjiti na najmanji mogući minimum. Ovim projektom Varaždin postaje prvi grad u Hrvatskoj koji će uvesti koncept cirkularne ekonomije.

U sklopu projekta zamišljen je pilot projekt kojim će se na području „Gradske tržnice d.o.o.“ prikupljati i razvrstavati otpad među prodavačima i to staklo, plastika, papir i biootpad. Upravo za tu priliku nabavljene su kante koje se danas dodjeljuju prodavačima kako bi svaki od njih na svojoj radnoj jedinici mogao razvrstavati otpad. Poseban naglasak stavit će se na biootpad kojeg će preuzimati „Čistoća d.o.o.“, a koji će transferirati u „OPG Vrček“ koji će u svom bioplinskom postrojenju taj biootpad svesti na digestat kojim će se tretirati lješnjaci u vlasništvu „Gradske tržnice d.o.o.“ čime će se zatvoriti jedan od bezbroj mogućih lanaca kružne ekonomije u Varaždinu i pokazati što je kružna ekonomija i kako njene principe koristiti u životu i ekonomiji grada.
 

Projekt će na kraju rezultirati uspostavom centra kružne ekonomije u obliku digitalne platforme koji će imati funkciju svojevrsnog matchmaking sistema gdje će ranije navedeni dionici na jednostavan način moći saznati informacije o tome tko njihov otpad treba i koristi kao sirovinu čime ćemo u perspektivi znatno smanjiti količine otpada i pretvoriti ih u nešto korisno.