13. travanj 2018. | Autor: [email protected]

Varaždin u projektu Europe Goes Local

„Grad Varaždin je dio projekta "Europe Goes Local" – Potpora radu s mladima na lokalnoj razini, a odnosi se na dugoročnu suradnju koja uključuje 21 nacionalnu agenciju, Europski forum mladih, Salto-Youth, Europsku komisiju, Vijeće Europe itd

Zajedno sa stručnjacima koji rade s mladima, pripremamo plan za implementaciju rada s mladima, kao i redovit dijalog sa svim zainteresiranim mladima.

U tu svrhu održana je radionica Agencije za mobilnost i programe EU trening „Rad s mladima na lokalnoj razini“- Europe Goes Local u Petrčanima od 8-11.04.2018. na kojoj su dobivene nove ideje i poticaj te izrađeni planovi za daljnji rad s mladima na lokalnoj razini pa tako i za Grad Varaždin.“