09. lipanj 2012.

VARAŽDIN NEĆE BITI ZATRPAN SMEĆEM

varazdin2 image varaždin.pn

09.06.2012. - U Ministarstvu gospodarstva RH u Zagrebu u petak 8. lipnja održan je sastanak kojem na kojem je potvrđen dogovor o rješavanju  problematike komunalnog otpada u Gradu Varaždinu. Sastanku su prisustvovali prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva  Radimir Čačić , zamjenik ministrice za zaštitu okoliša i prirode Hrvoje Dokoza, predstavnici  ministarstva Vesna Mašić,  Jasna Paladin Popović  i Domagoj Stjepan Krnjak,  gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš, zamjenica gradonačelnika  i zastupnica u Saboru Natalija Martinčević , te predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  vršiteljica dužnosti direktorice Boženka Vranar  i Krešimir Grabar, te Mladen Jozinović .

Sudionici sastanka su se usuglasili o sljedećem:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je pokrenulo postupak prikupljanja ponuda za  izvršenje uklanjanja baliranog otpada sa odlagališta Brezje od  zainteresiranih ponuditelja do 14. 06. 2012.
2. Uklanjanje baliranog otpada od oko  120.000 t će sufinancirati fond za energetsku učinkovitost  temeljem pravilnika o dodjeli sredstava sa 40 posto ukupnih troškova
3. Grad Varaždin se obvezuje da će za nove količine baliranog otpada,  sukladno uvjetima pravilnika o gospodarenju otpadom sa 11. 6. zatražiti privremenu dozvolu nadležnog tijela za gospodarenje otpadom
4. Grad Varaždin  ( Varkom ) najkasnije do 11. lipnja 2012. godine raspisat će natječaj za zbrinjavanje tekućeg otpada  do završetka kojeg će se otpad privremeno odlagati na novoj lokaciji.