14. ožujak 2014.

"Varaždin je ICT pametan grad"

ct

14.03.2014.- Nakon objavljenih informacija s  konferencije za novinare nezavisnog vijećnika Zlatana Avara  i saborske zastupnice Natalije Martinčević , održane u četvrtak, 13. ožujka 2014. godine, u cilju istinitog i potpunog  informiranja smatramo potrebnim izvijestiti javnost o projektima varaždinske gradske uprave koji , suprotno njihovim navodima, uz primjere i lako provjerljive činjenice govore o uvođenju i primjeni  informatičkih tehnologija.

Za izradu svake strategije razvoja neophodna je analiza postojećeg stanja koja u ovom slučaju nije učinjena pa su bez pravih informacija plasirane proizvoljne ocjene koje ne oslikavaju pravo stanje.

Varaždin je u hrvatskim okvirima među prvim gradovima koji je počeo primjenjivati suvremene informatičke tehnologije i programska rješenja usmjerene prema kvalitetnijem obavljanju usluga građanima. U tom smislu, Varaždin se s pravom i s puno argumentacije već dugo može nazivati „Pametnim gradom“.

Paušalna ocjena o niskoj razini korištenja informatičke tehnologije i educiranosti gradskih službenika nije točna.  O visokom stupnju informatiziranosti varaždinske gradske uprave govori podatak da su sva radna mjesta informatizirana i umrežena. Ta logistička podrška bila je preduvjet za uvođenje sustava e-pisarnice i e-riznice prije sedam godina. U sustavu upravljanja dokumentacijom  nalazi se 97.865 predmeta s ukupno 234.200 akata.
Službenici varaždinske gradske uprave, da bi uopće mogli koristiti postavljenu informatičku infrastrukturu, morali su proći različite oblike obrazovanja i doškolovanja. Prema obrazovnoj strukturi, varaždinska uprava spada u red najobrazovanijih uprava u jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj.

Kada je riječ o komuniciranju uprave s građanima ne stoji ocjena da je riječ i jednosmjernoj komunikaciji. Građanima Varaždina niz godina je na usluzi sustav GRIC-a ( Gradskog reklamacijsko-informacijskog centra ) koji na besplatni telefon 0800 0042, ili putem web-sučelja i elektronskom poštom zaprima te odgovara na sve upite o rješavanju problema navedenih u katalogu informacija. Putem istog sustava, građanima je omogućeno da elektronski prate rješavanje svojih upita i zahtjeva. Nadalje,  u gradskoj upravi djeluju službenici za informiranje, za pritužbe i predstavke građana. Građanima je ponuđena široka mogućnost kontaktiranja s upravom. U cilju otvaranja uprave prema građanima i uvođenja potpune transparentnosti rada, koriste se  službene web-stranice www.varazdin.hr  te gradski facebook profil koji su sve posjećeniji zbog svakodnevnog ažuriranja i objavljivanja aktualnih informacija. Isti  kanali koriste se za dvosmjernu  komunikaciju s građanima, pa primjerice modul „Kako vam možemo pomoći“ pruža niz korisnih informacija u upravi koja stoji na usluzi građanima . Nedavno usvojen poslovnik o radu Gradskoj vijeća propisuje pravovremeno objavljivanje prijedloga svih bitnih dokumenata za razvoj grada  te  otvaranje javne rasprave o  njima. Već sada primjenjivana i dostupna informatička rješenja omogućit će građanima još veće uključivanje u procese odlučivanja te još veći utjecaj na donošenje tih dokumenata neophodnih za razvoj grada.

U mnogim tehnološkim rješenjima Grad Varaždin prednjači u Hrvatskoj. Primjerice, varaždinski sustav GIS-a jedan je od najnaprednijih i služi kao uzor drugim gradovima, pa i državnim institucijama. S velikim bazama podataka, GIS pruža niz informacija o katastarskim česticama,  parcela, izgrađenoj infrastrukturi, servisima, o planovima i namjenama pojedinih područja.

Naprednu informatičku tehnologiju Grad Varaždin uspješno primjenjuje i na podsustave koji su vezani uz rad uprave. Primjerice, sve gradske institucije i ustanove povezane su naprednim optičkim vezama koje pružaju široki spektar  komuniciranja i razmjene dokumenata.  Nadalje, sve gradske osnovne škole uvele su e-dnevnike po čemu Varaždin prednjači u Hrvatskoj i dobiva niz pohvala.

Za opisivanje i prezentiranje svega što varaždinska gradska uprava čini u primjeni informatičkih tehnologija bilo bi potrebno puno više medijskog prostora i vremena. U cilju dobivanja potpunih informacija svim članovima gradskog vijeća,  novinarima i građanima, službenici gradske uprave će sa zadovoljstvom dati detaljnije informacije o korištenju naprednih informatičkih tehnologija i rješenja. Gradska uprava otvorena je za konstruktivne prijedloge kojima će se još više poboljšati rad uprave i otvorenost prema građanima i poslovnim subjektima , te na suradnju u svim aspektima rada.  Upravo zbog toga, pozivamo sazivače navedene konferencije za novinare  da svoje inicijative i prijedloge  ne iznose samo pred medijima  već i na formalnim tijelima  Grada Varaždina (Gradsko vijeće, odbori Gradskog vijeća, Povjerenstva i slično) uz puno obostrano uvažavanje u cilju ostvarivanja općeg dobra svih građana Varaždina.

Proces informatizacije gradske uprave je stalan proces koji se odvija vrlo dinamično jer Varaždin prati ubrzani razvoj informatičke tehnologije. U tom smislu promišlja strategiju razvoja do 2020. godine i na čvrstim temeljima gradi viziju budućnosti  kao informatički napredna sredina.
 

Još činjenica o Varaždinu kao "IT - Pametnom gradu" možete pronaći ovdje: https://gis.varazdin.hr