11. rujan 2012.

VARAŽDIN I KOPRIVNICA ZAJEDNO U PROJEKTU MEDIJSKOG SVEUČILIŠTA

dijsko_sveučilište_poptisivanje_ug 019

11.09.2012. - Gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš i obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice Vesna Želježnjak, te član Uprave EPH Peter W. Imberg, direktor VELV d.o.o. Varaždin Goran Kozina i privremeni rektor Medijskog sveučilišta Marin Milković danas u u Koprivnici potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta Medijskog sveučilišta.

Tim ugovorom uređeni su međusobni odnosi te prava i obaveze između EUROPAPRESS HOLDING-a d.o.o., Grada Koprivnice, Grada Varaždina, VELV-a d.o.o., Varaždin i MEDIJSKOG SVEUČILIŠTA, Koprivnica.
Grad Koprivnica neposredno i Grad Varaždin putem trgovačkog društva VELV d.o.o., Varaždin, imaju interes dugoročno sudjelovati u projektu Medijskog sveučilišta i zajedno razviti suvremeno Sveučilište, provoditi sve planirane studije propisane Dopusnicom MZOŠ-a te osigurati ekonomski održivo funkcioniranje Sveučilišta, te u tu svrhu koristiti znanja i iskustva EUROPAPRESS HOLDING-a.
Kako je navedeno tom prilikom, EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. podupirati će razvoj Sveučilišta te koristeći svoja znanja i iskustva doprinositi razvoju studijskih programa ali i pružati medijsku podršku sa ciljem pružanja što kvalitetnije usluge obrazovanja budućim studentima Sveučilišta u području medija i srodnih znanja te razvoja i unaprjeđenja tzv. medijske industrije, općenito.