25. listopad 2023. | Autor: dd

Varaždin na Europskom Urbanoj Inicijativi: Trening seminar za projekt "InterAct Green"

Grad Varaždin, kao jedan od 14 odabranih između 99 kandidata, osigurao je financiranje od Europske Urbane Inicijative (EUI) za projekt "InterAct Green". Ovaj projekt, čija ukupna vrijednost iznosi 5,1 milijun eura sufinanciran je sa 80% od strane EUI-a.

Projektna prijava je tematski vezana na Novi Europski Bauhaus (NEB) te se bavi revitalizacijom Dravske park šume i njenim povezivanjem s formiranim gradskim prostorom. Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Kroz projekt primijenit će se i  inovativna IT rješenja za upravljanje i nadzor šume za potrebe Grada, a ujedno će služiti građanima koji žele posjetiti šumu ili se informirati o sadržajima na području šume.

U sklopu provedbe projekata iz prvog poziva Europske Urbane Inicijative, u gradu Lille-u, Francuska, održan je trening seminar 17. i 18. listopada 2023. godine. Ovaj trening bio je obavezan za sve osobe zadužene za provedbu projekta, a u ime Grada Varaždina na ovom događaju sudjelovali su pročelnica Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, voditeljica projekta Slađana Miočić, te financijski voditelj, Dejan Bjelivuk.

Tijekom seminara, sudionici su detaljno razradili različite aspekte provedbe programa Europske Urbane Inicijative. Teme su obuhvatile metodologiju rada projekta, inicijalnu fazu, izvještavanje, praćenje i evaluaciju, kasnije faze provedbe, prihvatljivost troškova, kontrole od strane EUI-a, upravljanje financijama, komunikaciju i transfer znanja prema partnerima.

Osim stjecanja vrijednih znanja i vještina, trening seminar također je omogućio razmjenu iskustava i povezivanje s predstavnicima ostalih 13 europskih gradova koji sudjeluju u programu EUI. Grad Varaždin iskoristio je ovu priliku kako bi svoj projekt detaljno predstavio drugim sudionicima, otvarajući vrata za buduću suradnju i razmjenu ideja.

Značajno je što su predstavnici Grada Varaždina imali priliku razgovarati s stručnim osobljem EUI-a koji su zaduženi za praćenje provedbe projekta "InterAct Green", što je dodatna podrška za uspješnu provedbu ovog inovativnog projekta.

Sudjelovanje na ovom trening seminaru sufinancirano je iz proračuna projekta.