24. rujan 2019. | Autor: Maja Hrešć

Varaždin domaćin radionice „Inovativni turizam - kulturna baština kroz integrirane šetnje“

Grad Varaždin domaćin je treće radionice Erasmus + projekta „Inovativni turizam - kulturna baština kroz integrirane šetnje“ te je tim povodom u Gradskoj vijećnici u utorak održan prijem za partnere na projektu.

Goste je primila zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica uz ostale predstavnike Grada Varaždina. Tema radionice u Varaždinu je „Pripovijedanje kao komunikacijski alat“.

Detaljnije o samom projektu novinarima je objasnila zamjenica Sandra Malenica: „Gosti iz Poljske, Rumunjske, Turske i Danske će, uz ovaj radni dio, posjetiti i Varaždinske barokne večeri. Radi toga smo i ciljali da radionica bude u Varaždinu baš u ovo vrijeme. Sam projekt je dosta kompleksan i radi se o nekoliko paralelnih radnji. Cilj je, kao što mu i ime govori, inovativni turizam, da se ponudi jedan novi način i oblik turističke ponude, a on se sastoji od priča i svega onoga što se ne može naći u povijesnim knjigama, arhivama, zato jer nikada nisu bile zapisane već su to pojedinačna, individualna iskustva i osjećaji koje su ljudi imali u našem gradu. U kontekstu pričanja priča, ciljana publika su stariji ljudi, a ono što projekt zapravo želi postići je upravo tema radionice u Varaždinu – kako priče učiniti interesantnima mlađim generacijama. U tu svrhu, Varaždin kao partner snimio je nekoliko videa, predstavljanja projekata srednjoškolcima, kako bi našli najbolji model za te priče, jer šteta je da one ostanu nezapamćene i nezabilježene. Konačni cilj je izrada aplikacije koja će biti dostupna preko weba u smislu interaktivnog monitora koji se cijelo vrijeme može nadopunjavati novim pričama. Sve to ima i jednu zdravstvenu komponentu, da se potakne ljude da šeću, da obilaze ta mjesta o kojima se priča. Varaždin, kao i svi drugi gradovi, više ne mogu temeljiti svoj turizam na nečem što nije vezano uz priču, tako da je ovo jedan doprinos i poticaj drugima da prijavljuju takve projekte, bilo da se radi o udrugama, turističkim zajednicama ili nešto treće.“

„Odabrali smo ovaj projekt jer smo željeli aktivirati starije osobe iz našeg grada, a također i iz svih drugih gradova koji sudjeluju u projektu, da upotrebljavaju i prenose svoje znanje i priče koje su vrlo važne da ih čuju mlađe generacije. Na taj način pokrenut ćemo starije generacije kao i mlade da uče o kulturnoj baštini ovih gradova. Varaždin nam se zaista sviđa i sretni smo što smo imali priliku da ga obiđemo.“ – rekla je Andreea Elena Oprea, predstavnica iz Danske.  

Ukupna vrijednost projekta je 186.928 eura od čega je za Grad Varaždin namijenjeno 14.955 eura. Nositelj projekta je sportska udruga iz Danske, a projektni partneri, uz Grad Varaždin, dolaze iz Španjolske, Rumunjske, Turske i Poljske. Projekt će trajati do početka 2021. godine.

Cilj projekta je razviti inovativni i svima dostupni turistički proizvod koji prikupljanjem kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje omogućuje građanima da dijele svoje videozapise putem aplikacije, dok istodobno motiviraju mještane, turiste, starije osobe i mlade da izađu iz svojih domova, kreću se i tako održavaju svoj um i tijelo zdravim te da budu društveno aktivni.