03. ožujak 2020. | Autor: Maja Hrešć

Uz nasipe za obranu od poplava i uređenje šetnice uz Plitvicu

Grad Varaždin će konačno riješiti obranu od poplava Plitvica, a Varaždinci i njihovi gosti uskoro će dobiti još jedno atraktivno područje za rekreaciju jer se očekuje početak uređenja korita i obale rijeke Plitvice s izgradnjom biciklističko-pješačke staze na dionici od Gojanca pa sve do Zagrebačke ulice u Varaždinu.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina izdao je lokacijsku dozvolu u kojoj se ističu tri faze uređenja tog područja uz Plitvicu. Primarna namjena zahvata se odnosi na provođenje mjera obrane od poplava odnosno povećanje količine protoka za 100-godišnje visoke vode, a uz to se uređuju i sadržaji za rekreaciju.

U prvoj fazi uredit će se nasip za obranu od poplave i to na lijevoj obali Plitvice od mosta u Brezju do mosta u Gojancu u dužini 5,3 kilometara. Uredit će se zapornice, stabilizirati pokosi korita te riješiti staze kod mlina, sam most i prolazi ispod mosta. U drugoj fazi predviđa se izgradnja biciklističko-pješačke staze, stajališta s nadstrešnicama i solarna rasvjeta. U trećoj fazi planirana je izgradnja nasipa za obranu od poplave na desnoj obali rijeke u ukupnoj dužini 1,3 kilometara. Navedene radove financirat će Hrvatske vode.

Predviđa se da će cjelokupan projekt biti završen do 2021. godine čime će u potpunosti biti riješen problem plavljenja Plitvice na tom dijelu koji će postati lijepa rekreacijska zona za šetače i bicikliste. Pješačko biciklistička staza  te šetnica sa popratnim sadržajima osim što će služiti za javnu rekreativnu namjenu služiti će ujedno i kao  interventni pristup nasipu pri provedbi aktivnih mjera obrane od poplava i održavanja nasipa i korita.