29. listopad 2020. | Autor: Maja Hrešć

Uvođenje jednosmjernog prometa u Ulici Stjepana Vukovića

U dogovoru s građanima koji stanuju na području Ulice Stjepana Vukovića i Krležine ulice, a koji radi ograničenog prostora imaju velike poteškoće s parkiranjem, odnosno prometom u mirovanju, Grad Varaždin je u suglasnosti s PU varaždinskom predložio rješenje novom regulacijom prometa.

Novim prometnim rješenjem Ulica Stjepana Vukovića u jednom dijelu postaje jednosmjerna i dio dosadašnjeg kolnika pretvara se u parkirališna mjesta te će građani konačno imati dovoljno mjesta za parkiranje. Crtorad d.o.o. je započeo s aktivnostima iscrtavanja parkirališnih mjesta i postave vertikalne signalizacije pa molimo građane za razumijevanje te da za to vrijeme ne parkiraju svoje automobile na ovoj lokaciji.

„S obzirom na veliki problem nepropisnog parkiranja u Ulici Stjepana Vukovića, nova regulacija prometa će građanima zasigurno uvelike utjecati na kvalitetu života. Grad Varaždin ponovno je pokazao da se u dobroj komunikaciji s građanima uspijevaju riješiti sva problematična pitanja u našem gradu. U tom smjeru idemo i dalje.“ – rekao je gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok.