15. listopad 2013.

Uspjela vježba spašavanja i zaštite

vježba1

15.10.2013.-Požar u IV. osnovnoj školi – naziv je vježbe evakuacije i provjere operativnih snaga zaštite i spašavanja Grada Varaždina koja je danas održana u toj varaždinskoj školi. Uz učenike i djelatnike škole koji su vježbali evakuaciju u slučaju požara, u vježbi su sudjelovali Javna vatrogasna postrojba, hitna medicinska pomoć, Crveni križ, policija, Hrvatska gorska služba spašavanja, područni ured za zaštitu i spašavanje te inspekcije. Zapovjednik vježbe Vjeran Radelić, zamjenik varaždinskog gradonačelnika ocijenio je vježbu izuzetno uspjelom te je pohvalio sve sudionike.