02. listopad 2012.

Uskoro Strategija razvoja visokog obrazovanja u Varaždinu

predsjednik i tajnica image predsjednik i tajnica

02.10.2012. - Osim što su prihvatili Informaciju o stanju visokog obrazovanja i mogućnostima njegova daljnjeg razvoja, varaždinski gradski vijećnici su na današnjoj sjednici  podržali inicijativu za izradu Strategije razvoja visokog obrazovanja na području Varaždina. Inicijativa je došla od  dekana visokoškolskih ustanova koje djeluju na području Grada Varaždina: Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Geotehničkog fakulteta Varaždin, Tekstilno-tehnološkog fakulteta - Studijske jedinice Varaždin, Ekonomskog fakulteta Osijek, Veleučilišta u Varaždinu te Studentskog centra Varaždin, a  obuhvatit će i smjernice za razvoj i poboljšanje studentskog standarda u Gradu Varaždinu. Za izradu strategije osnovat će se posebno radno tijelo, a kad bude gotova, naći će se i na dnevnom redu varaždinskog Gradskog vijeća.
Ova je tema bila prilika i da se vijećnici upoznaju s budućnošću Medijskog sveučilišta i tri nova dodiplomska studija koji kreću u Varaždinu 1. ožujka iduće godine: studij odnosa s javnošću, međunarodne trgovine i menagementa u turizmu.