23. prosinac 2020. | Autor: ddretar

Uršulinkama darovana zgrada

U srijedu su glavarica Uršulinskog samostana č. s. Suzana Crnčec i gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok potpisali ugovor kojim se zgrada u Vrazovoj ulici daruje Uršulinskom samostanu.

U nazočnosti č.s. Ankice Dumbović, ravnateljice Katoličke osnovne škole, i pravnice Katarine Conar-Brod glavarica Uršulinskog samostana zahvalila je svima, posebice članovima Gradskog vijeća koji su svojom odlukom omogućili darovanje te vrijedne nekretnine. Podsjetila je na bogatu povijest samostana od dolaska sestara uršulinki u Varaždin 1703. godine te na njihovu veliku ulogu odgoju i obrazovanju mnogih generacija Varaždinaca. Sjetila se i ukidanja njihove škole i oduzimanja nekretnine, zgrade koja se sada vraća u njihovo vlasništvo. Dodala je da će zgrada biti korištena u svrhu odvijanja kvalitetne nastave te će u njima biti uređeni kabineti za biologiju, kemiju i fiziku te prostori za nastavku likovnog i tehničkog odgoja.

Gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok  je prije potpisa ugovora je primijetio da zgrada organski pripada samostanu te dodao: Nažalost, 1945. godine dio dvorišta je oduzet časnim sestrama.  Mi sada ispravljamo povijesnu nepravdu. U ovom trenutku časne sestre vode vrtić sa 65 djece i osnovnu školu koju pohađa 160 učenika. To je jedan pravi mali pedagoški pogon, pedagoški kompleks kakvog malotko ima u Hrvatskoj. – rekao je gradonačelnik naglasivši njihovu ulogu u obrazovanju mnogih generacija djevojčica. Crveni križ smo preselili na novu, bolju lokaciju a Uršulinskom samostanu vraćamo ono što im pripada te se nadam da će i dalje vrijedno odgajati generacije Varaždinaca – zaključio je gradonačelnik.

Kuća s pripadajućom česticom ima 116 metara kvadratnih a njena vrijednos procijenjena je na 363 tisuće kuna.