12. studeni 2015.

Uređeno potkrovlje

Potkrovlje zgrade na Trgu slobode u kojoj su smješteni odjeli gradske uprave uređeno je i uskoro će u taj suvremeni prostor biti preseljene neke gradske službe. Taj prostor u četvrtak je s novinarima i suradnicima obišao gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš.

Rekonstrukcija (adaptacija i promjena namjene) tavanskog prostora u potkrovlju zgrade javne namjene u uredske prostore (uredi gradske uprave) na lokaciji Trg Slobode 12, Varaždin

U zgradi na lokaciji Trg Slobode 12, Varaždin djeluju Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu i Javna ustanova "Gradski stanovi".

Zbog nedostatka kvalitetnog radnog prostora i uvjeta u kojima trenutno djeluju djelatnici Grada kao i zaposlenici navedene javne ustanove, ali i zbog rješavanja drugih organizacijskih problema redovnog funkcioniranja, posebno smještaja arhiva dokumentacije te rada sa velikim brojem stranaka krenulo se u reorganizaciju radnih procesa u predmetnoj zgradi.

Najveći zahvat predstavljala je rekonstrukcija postojećeg potkrovlja koja se pokušavala pokrenuti dulji niz godina.

Iako u cijeloj zaštićenoj povijesnoj cjelini grada Varaždina postoji velik potencijal i mogućnosti za uređenje tavanskih prostora čime se stvaraju nove vrijednosti i novi kapaciteti, takvi zahvati su još uvijek rijetki.

Rekonstrukcija tavanskog prostora u potkrovlju zgrade na Trgu Slobode zamišljena je i provedena u dvije faze.

Prilikom izrade projekta koji je izradila tvrtka Majcen d.o.o., a nakon toga i tijekom izvođenja radova posebna pažnja vođena je oko očuvanja postojeće konstrukcije krovišta zgrade te ostali konstruktivnih elemenata zgrade koja datira s početka devetnaestog stoljeća.

U prvoj fazi provedena je statička sanacija međukatne konstrukcije kojom je zapravo omogućeno formiranje novog poda tavanskog prostora da bi se istovremeno u potpunosti očuvala konstrukcija krovne visulje.

Zahvat je izveden ugradnjom nove horizontalne čelične konstrukcije na koju se dalje oslanja drvena nosiva konstrukcija novog poda potkrovlja.

Unutar I faze izvedeni su svi krovni prozori te pripremni radovi za izvođenje II faze. Vrijednost prve faze rekonstrukcije iznosi 580.000 kuna s uključenim PDV-om a radove je izvela varaždinska tvrtka Portal d.o.o.

U drugoj fazi rekonstrukcije bilo je predviđeno, a sada je i izvedeno formiranje uredskih prostora od montažnih gips kartonskih ploča na metalnoj konstrukciji, te svi radovi do pune funkcionalnosti prostora u koje su uključeni zidarski radovi, elektroinstalaterski radovi, strojarski radovi, vodovod i kanalizacija, krovopokrivački radovi, stolarski radovi, keramičarski i podopolagački radovi, bravarski radovi i na kraju soboslikarsko ličilački radovi.

Formirano je šest novih uredskih prostora, dvorana za sastanke, sanitarni čvorovi i tehnička prostorija. Ukupno je uređeno 270 m2 neto korisne površine novog uredskog prostora.

Uz navedeno riješena je i gromobranska instalacija zgrade i hidrantska mreža, a potkrovlje je opremljeno vatrodojavnim sustavom čime je povećana i sigurnost zgrade.

Također je izvedena rekonstrukcija elektro priključka pa su tko ranija 3 mjerna mjesta svedena na jedno.

Radove na II fazi nakon provedenog postupka javne nabave izvela je tvrtka Forma d.o.o. Varaždin u iznos investicije je 826.000 kuna.

Trenutno se priprema tehnički pregled potkrovlja nakon čega će se dio djelatnika preseliti u potkrovlje.

Provedbom ovog projekta ne samo da je povećan radni prostor radi stvaranja radnih uvjeta za normalno i neometano provođenje redovnih aktivnosti i zadataka djelatnika gradske uprave nego je i povećana vrijednost zgrade uz višestruki odnos uloženog i dobivenog čime je pokazan dobar primjer upravljana gradskom imovinom.