12. studeni 2015. | Autor: [email protected]

Uređeno potkrovlje

radovi_trg_slobode image radovi 2

Potkrovlje zgrade na Trgu slobode u kojoj su smješteni odjeli gradske uprave uređeno je i uskoro će u taj suvremeni prostor biti preseljene neke gradske službe. Taj prostor u četvrtak je s novinarima i suradnicima obišao gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš. 

REKONSTRUKCIJA (ADAPTACIJA I PROMJENA NAMJENE) TAVANSKOG PROSTORA U POTKROVLJU ZGRADE JAVNE NAMJENE U UREDSKE PROSTORE (UREDI GRADSKE UPRAVE) NA LOKACIJI TRG SLOBODE 12, VARAŽDIN

U zgradi na lokaciji Trg Slobode 12, Varaždin djeluju Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam,  Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu i Javna ustanova "Gradski stanovi". Zbog nedostatka kvalitetnog radnog prostora i uvjeta u kojima trenutno djeluju djelatnici Grada kao i zaposlenici navedene javne ustanove, ali i zbog rješavanja drugih organizacijskih problema redovnog funkcioniranja, posebno smještaja arhiva dokumentacije te rada sa velikim brojem stranaka krenulo se u reorganizaciju radnih procesa u predmetnoj zgradi. Najveći zahvat predstavljala je rekonstrukcija postojećeg potkrovlja koja se pokušavala pokrenuti dulji niz godina. Iako u cijeloj zaštićenoj povijesnoj cjelini grada Varaždina postoji velik potencijal i mogućnosti za uređenje tavanskih prostora čime se stvaraju nove vrijednosti i novi kapaciteti, takvi zahvati su još uvijek rijetki.
Rekonstrukcija tavanskog prostora u potkrovlju zgrade na Trgu Slobode zamišljena je i provedena u dvije faze. Prilikom izrade projekta koji je izradila tvrtka Majcen d.o.o., a nakon toga i tijekom izvođenja radova posebna pažnja vođena je oko očuvanja postojeće konstrukcije krovišta zgrade te ostali konstruktivnih elemenata zgrade koja datira s početka devetnaestog stoljeća. U prvoj fazi provedena je statička sanacija međukatne konstrukcije kojom je zapravo omogućeno formiranje novog poda tavanskog prostora da bi se istovremeno u potpunosti očuvala konstrukcija krovne visulje. Zahvat je izveden ugradnjom nove horizontalne čelične konstrukcije na koju se dalje oslanja drvena nosiva konstrukcija novog poda potkrovlja. Unutar I faze izvedeni su svi krovni prozori te pripremni radovi za izvođenje II faze.  Vrijednost prve faze rekonstrukcije iznosi 580.000 kuna s uključenim PDV-om a radove je izvela varaždinska tvrtka Portal d.o.o.
U drugoj fazi rekonstrukcije bilo  je predviđeno, a sada je i izvedeno formiranje uredskih prostora od montažnih gips kartonskih ploča na metalnoj konstrukciji, te svi radovi do pune funkcionalnosti prostora u koje su uključeni zidarski radovi, elektroinstalaterski radovi, strojarski radovi, vodovod i kanalizacija, krovopokrivački radovi, stolarski radovi, keramičarski i podopolagački radovi, bravarski radovi i na kraju soboslikarsko ličilački radovi. Formirano je šest novih  uredskih prostora, dvorana za sastanke, sanitarni čvorovi i tehnička prostorija. Ukupno je uređeno 270 m2 neto korisne površine novog uredskog prostora. Uz navedeno riješena je i gromobranska instalacija zgrade i hidrantska mreža, a potkrovlje je opremljeno vatrodojavnim sustavom čime je povećana i sigurnost zgrade. Također je izvedena rekonstrukcija elektro priključka pa su tko ranija 3 mjerna mjesta svedena na jedno. Radove na II fazi nakon provedenog postupka javne nabave izvela je tvrtka Forma d.o.o. Varaždin u iznos investicije je 826.000 kuna.
Trenutno se priprema tehnički pregled potkrovlja nakon čega će se dio djelatnika preseliti u potkrovlje. Provedbom ovog projekta ne samo da je povećan radni prostor radi stvaranja radnih uvjeta za normalno i neometano provođenje redovnih aktivnosti i zadataka djelatnika gradske uprave nego je i povećana vrijednost zgrade uz višestruki odnos uloženog i dobivenog čime je pokazan dobar primjer upravljana gradskom imovinom.