31. ožujak 2014.

Upoznajte sve programe Pučkog otvorenog učilišta

HR

31.03.2014.- Pučko otvoreno učilište Varaždin  u utorak, 1. travnja u 17 sati organizira četvrtu informativnu večer  kojom žele pružiti mogućnost svim zainteresiranima da što bolje upoznaju njihove obrazovne programe. Tako će i na četvrtoj informativnoj večeri u prostorijama Učilišta u Hallerovoj aleji predstaviti više od 80 obrazovnih programa, a svi će sudionici nakon prezentacije obrazovnih programa moći kroz razgovor dobiti odgovore na pitanja vezana uz programe.

Također, na četvrtoj informativnoj večeri će zainteresiranima predstaviti međuljudsku i građansku kompetenciju, jednu od osam ključnih kompetencija neophodnih za uspješno sudjelovanje u društvu, kroz aktivnosti programa JAKO, programa za razvoj civilnog društva.    
Za sve ostale informacije možete ih kontaktirati na 042/313-191, [email protected] ili posjetite njihove  Internet stranice www.pou-vz.hr.