23. siječanj 2019.

Umirovljenicima u samačkim domaćinstvima sufinanciranje računa za Čistoću

Danas je u Gradskoj vijećnici održana konferencija za novinare na kojoj je gradonačelnik Ivan Čehok javnosti predstavio  nove socijalne mjere  Grada Varaždina kojima se želi pomoći prvenstveno samačkim umirovljeničkim kućanstvima.

„Ovime Grad pokazuje i potvrđuje da zna prepoznati  socijalni trenutak i da  ima socijalnu osjetljivost  te  da u skladu s obzirnošću prema starijim građanima, umirovljenicima koji su samci može donijeti mjeru koja će pomoći da se ublaži taj socijalni rascjep i poboljšati standard umirovljenika“  istaknuo je gradonačelnik na konferenciji.

U Proračunu Grada Varaždina za 2019. godinu osigurano je 400 tisuća kuna kojima će se sufinancirati mjesečno plaćanje računa Čistoće za sva samačka umirovljenička kućanstva s iznosom od 15 kuna po računu.

Kako bi ostavili svoje pravo na sufinanciranje odvoza otpada, umirovljenici trebaju preuzeti obrazac na web stranicama Grada ili u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoliša na Trgu slobode 12, ispuniti  ga i donijeti  natrag zajedno sa zadnjom kopijom računa iz Čistoće, potvrdom iz policije ili predstavnika stanara da je na određenoj adresi ( kući ili stanu) prijavljena jedna osoba. Zahtjev je potrebno predati do 20. u mjesecu, a dokumentaciji je potrebno priložiti i  odrezak mirovine ili potvrdu iz mirovinskog osiguranja da je osoba u mirovini.

Gradonačelnik je najavio još jednu mjeru, izmjenu Odluke čime bi se još više pomoglo svim domaćinstvima na području Grada.

„Na idućoj sjednici Gradskog vijeća predložit ćemo promjenu Odluke te će se tijekom zimskih mjeseci smanjiti broj odvoza bio otpada za kućanstva u stambenim zgradama i uvest ćemo mogućnost da se, nakon provjere, papir i plastika u individualnim kućanstvima odvoze svaka tri tjedna. Time bi se smanjila cijena za individualna kućanstva, a oni koji imaju svoje kompostane i zbrinjavaju svoj bio otpad, smanjivanjem broja odvoza plastike i papira doći će na cijenu koju su plaćali i prije Odluke. Grad Varaždin razmišlja o svojim građanima i uz sve ove mjere imat ćemo nižu cijenu u odnosu na ostale gradove u Hrvatskoj “ – naglasio je gradonačelnik Čehok.