23. studeni 2016. | Autor: lucija.cahunek@@varazdin.hr

Ulaganja Grada u prostore varaždinskih udruga u graberju

U bivšoj školi Tomislav Špoljar, koja je u lipnju ove godine dana na korištenje udrugama, idućeg tjedna započinje se s radovima rekonstrukcije zajedničkih prostora.

Naime, Grad Varaždin je nakon provedenog postupka nabave radova sklopio s varaždinskom tvrtkom SINGRA d.o.o. ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih radova u iznosu od 122 tisuće kuna.

Radovima je obuhvaćena rekonstrukcija sanitarnih čvorova u prizemlju, obzirom da ne postoji invalidski sanitarni čvor, a rekonstrukcijom će se izgraditi i urediti na mjestu postojećih svlačionica novi ženski, muški i sanitarni čvor za invalide.

Na prvom katu spojit će se dvije prostorije u jednu koja će korisnicima služiti za održavanje većih skupova, skupština i slično dok je na stepeništu predviđena zamjena rasvjetnih tijela koja će se paliti na senzore radi uštede električne energije.

Radovi počinju 21. studenog 2016. godine, a rok izvođenja je 35 dana.