17. kolovoz 2012.

UGOSTITELJI MORAJU PRIJAVITI PRODULJENJE RADNOG VREMENA ZA ŠPANCIRFEST

Špancirfest LOGO

17.08.2012. - Ugostitelji koji u vrijeme održavanja Špancirfesta žele produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta i terase ili žele dozvolu za ozvučenje terase moraju se obavezno javiti Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju.

Kako je odredbom članka VII.  Zaključka  o utvrđivanju uvjeta za održavanje festivala „Špancirfest - 2012“, utvrđeno da radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Varaždina u vrijeme Špancirfesta može biti od ponedjeljka do četvrtka i nedjeljom do 01,00 sat, a petkom i subotom do 03,00 sata, što je dulje od propisanog Odlukom, potrebno je da svaki ugostiteljski objekt koji želi u dane Špancirfesta dulje poslovati ishodi Rješenje Gradonačelnika Grada Varaždina.

Temeljem gore navedenog, potrebno je  za svaki pojedinačni ugostiteljski objekt napisati zamolbu na propisanom obrascu „Zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta“ koji se nalazi na službenim stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr (KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI ) te priložiti upravni biljeg od 70,00 kuna.

Sukladno odredbi članka 22.  Odluke o uvjetima za postavljanje terase na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina korisnik terase dužan je ishoditi Rješenje na propisanom obrascu „Zahtjev za radno vrijeme terase“ koji se nalazi na službenim stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr (KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI ) te priložiti upravni biljeg od 70,00 kuna prema Tar.br.1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama.

Sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Odluke o uvjetima za postavljanje terase na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/2012) korisnik terase dužan je u vrijeme organiziranja zabavnih i glazbenih programa na terasi zatražiti dozvolu za postavljanje ozvučenja, sukladno Odluci o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Varaždina kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke .  Zahtjev za organiziranje programa  podnosi se  Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina koji je u postupku rješavanja zahtjeva dužan pribaviti mišljenje Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Grada Varaždina te izdati rješenje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva . Korisnik terase dužan je uz zamolbu priložiti mišljenje organizatora festivala - Turističke zajednice Grada Varaždina o izvođenju glazbe radi usklađivanja s programom festivala i akt Službe županijske sanitarne inspekcije o mjerenju razine buke Ministarstva zdravstva sukladno Zakonu o zaštiti od buke i drugih podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona. (ovo je redovna obveza i izvan Špancirfesta).