11. srpanj 2017. | Autor: [email protected]

Udruge javite se - čeka vas 1,8 milijuna kuna

Konferencijom za novinare u utorak je u Gradskoj vijećnici najavljeno raspisivanje trinaest javnih natječaja za dodjelu 1,8 milijuna kuna iz gradskog proračuna za rad udruga građana.

Zamjenici gradonačelnika Sandra Malenica i Zlatan Avar su zajedno s pročelnicima tri gradska upravna odjela i njihovim suradnicima obrazložili detalje javnih natječaja koji su danas objavljeni u lokalnim tjednim novinama i na službenim web-stranicama Grada Varaždina. http://varazdin.hr/natjecaji/  Objašnjeno je kako se udruge trebaju s propisanom dokumentacijom i u rokovima javiti na natječaje kako bi osigurale novac za svoje djelovanje i projekte. 

 

POTPORA PROGRAMIMA UDRUGA U TURIZMU

Putem Natječaja dodijelit će se potpore radu udruga u turizmu u vidu pomoći za realizaciju programa i edukaciju članova udruga u turizmu usmjerenih postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada, odnosno ciljeva od interesa za opće dobro u slučaju da pojedina prioritetna područja financiranja nisu utvrđena strateškim i razvojnim dokumentima Grada.

Veća posjećenost turista i veći gospodarski učinci te jačanje civilnog sektora glavni su ciljevi ovih potpora koji se postižu npr. potporom za  edukaciju turističkih vodiča i pratitelja te ugostitelja  a što doprinosi kvalitetnijoj  turističkoj ponudi i prepoznatljivosti na turističkom tržištu.

U 2016. godini odobrena je 1 potpora (Društvo turističkih vodiča i pratitelja Varaždin)  u iznosu 10.000,00 kuna.

Za 2017. godinu osiguran je iznos potpora od 30.000,00 kuna.

 

POTPORE PROGRAMIMA UDRUGA KOJE PROMIČU RAZVOJ SOCIJALNOG(DRUŠTVENOG) PODUZETNIŠTVA

Predmet Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora programima udruga koje promiču razvoj socijalnog ( društvenog)  poduzetništva   u 2017. godini  je dodjela financijskih potpora udrugama koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva, provode programe od javnog interesa za Grad Varaždin te maksimaliziraju društvene vrijednosti umjesto privatnih vrijednosti, odnosno profita kroz  veći utjecaj civilnog društva na društvena kretanja.

 Pokret socijalnog poduzetništva obuhvaća i neprofitne organizacije koje koriste poslovne modele u ostvarivanju svoje misije i kojima je utjecaj na društvo i/ili okoliš primaran cilj poslovanja. Socijalno poduzetništvo kao koncept integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti te kao poduzetništvo s etičkim integritetom maksimizira društvene vrijednosti, a ne privatne vrijednosti ili profit.

Cilj ovih  potpora je poboljšati socio – ekonomske uvjete osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Varaždina kroz njihovo osnaživanje, osposobljavanje i razvoj poslovnih vještina. Socijalna ekonomija smatra se važnom polugom za izlazak iz ekonomske krize i za borbu protiv siromaštva, naročito siromaštva ranjivih skupina te je potrebno osigurati uvjete za razvoj socijalnog poduzetništva.

 Udruge koje se bave socijalnim poduzetništvom pružaju pomoć u traženju posla, podizanju svijesti o mogućnostima koje se nude na tržištu rada te predstavljaju svojevrstan centar za razmjenu informacija i iskustava između osoba koje traže posao i potencijalnih poslodavaca.

 

U 2016. godini odobrena je 1 potpora (Udruga njezina druga šansa H2C)  u iznosu 10.000,00 kuna.

Za 2017. godinu osiguran je iznos potpora od 20.000,00 kuna.

 

POTPORE AKTIVNOSTIMA UDRUGA MEĐUNARODNE SURADNJE

 

Javnim natječaj za dodjelu financijskih potpora aktivnostima udruga međunarodne suradnje  želi se potaknuti  udruge  s područja Grada Varaždina na aktivnosti  koje: potiču i unaprjeđuju suradnju s udrugama, institucijama i građanima gradova i općina s kojima Grad Varaždin ima sklopljene povelje o partnerstvu, potiču suradnju s drugim gradovima, općinama i inozemnim partnerima te za cilj imaju međunarodnu promociju Varaždina, kulture, sporta, gospodarstva i turističke ponude.

 

U 2016. godini dodijeljene su 3 potpore u iznosu od po 10.000,00 kuna i to udrugama: Hrvatsko-njemačko društvo u Varaždinu, Varaždinski folklorni ansambl i Udruga kuhara varaždinske županije).

 

U Proračunu Grada Varaždina za 2017. godinu je za financijske potpore aktivnosti udruga međunarodne suradnje u osigurano 25.000 kn, a iznos potpora iznosit će između 5.000 i 10.000 tisuća kuna.