06. listopad 2017. | Autor: [email protected]

Udrugama 1,8 milijuna kuna

Predstavnici udruga u petak su u palači Herzer potpisali ugovore temeljem kojih će im Grad Varaždin doznačiti sredstva za realizaciju njihovih programa.

Gradonačelnik dr. Ivan Čehok je ukazao na raznolikost i brojnost udruga koje djeluju u Varaždinu. Kako je naveo, grad će za rad udruga iuzdvojiti 1,8 milijuna kuna. Uskoro, bit će raspisan natječaj za dodjelu sredstava za 2018. godinu. Istaknuo su raznolikost i brojnost udruga bogatstvo jednog grada koje pridonosi kvaliteti života njihovih građana. Na svečanom potpisivanju ugovora bili su i njegovi zamjenici Sandra Malenica i Zlatan Avar te pročelnice Mirna Kezele i Danijela Vusić.

Kako bi omogućio kvalitetniji, sadržajniji i bogatiji život svojim građanima, Grad Varaždin je raspisao javne pozive za udruge kako bi im pružio financijske potpore za programe i projekte koji se provode na području Grada Varaždina, a u smislu zadovoljenja javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju te zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2017. godini.

 

Temeljem raspisanog javnih poziva za prijavu projekata/programa udruga u području socijalne skrbi i zdravstva  od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini, kroz 5 programskih područja odobreno je 37 programa u ukupnom iznosu od  590.000,00 kn.

 

Temeljem raspisanog poziva za prijavu projekata/programa udruga u području odgoja i obrazovanja od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini, odobreno je 6 programa u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn.

 

Temeljem raspisanog poziva za prijavu projekata/programa udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini, kroz 6 programskih područja, odobreno je 45 programa u ukupnom iznosu od 816.000,00 kn.

 

Isto tako, s ciljem poboljšanju kvalitete življenja i osiguranja sadržajno bogatijeg života mladih u Gradu Varaždinu, Grad Varaždin je raspisao Javni poziv za prijavu aktivnosti/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini.

 

Temeljem raspisanog poziva za prijavu aktivnosti/projekata udruga usmjerenih na mlade i rad s mladima od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini odobreno je 5 aktivnosti/projekata u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna.