09. ožujak 2016. | Autor: [email protected]

Učenici preuzimaju uloge Gradskih vijećnika

U četvrtak, 10. ožujka 2016. godine s početkom u 11 sati, bit će održana simulirana sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina, u organizaciji Vijeća učenika Varaždinske županije.

S ciljem educiranja učenika o demokratskim procesima donošenja odluka, učenici Vijeća učenika Varaždinske županije postavit će se u ulogu gradskih vijećnika. Početkom tjedna učenici su već održali jednu radionicu o građanskom obrazovanju, pravima i dužnostima učenika kao građana s naglaskom na procese i načine donošenja odluka na lokalnoj razini, a sutra će se učenici održavanjem simulirane sjednice Gradskog vijeća postaviti u poziciju zakonodavne vlasti.

Za vrijeme trajanja „Aktualnog sata“ učenici će postavljati pitanja gradonačelniku Goranu Habušu, a dnevni red sjednice uključuje raspravu o aktualnim temama za mlade.