20. studeni 2018. | Autor: Maja Hrešć

U Varaždinu održana Konferencija o dobroj energiji

Gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok danas je u palači Herzer otvorio Konferenciju o dobroj energiji - KODE 2018., prvu stručnu konferenciju posvećenu značaju obnovljivih izvora energije i energetskoj budućnosti koju je u suradnji s Gradom Varaždinom organizirao Centar kompetencije za obnovljive izvore energije. 

Konferenciji su prisustvovali potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

Uz izlaganja velikog broja stručnjaka iz ovog područja, zainteresirani su mogli saznati korisne informacije o energetskoj perspektivi i poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, a sama izlaganja bazirala su se na strateškim ciljevima energetske učinkovitosti i potencijalima u Hrvatskoj. Na panelu je sudjelovao i zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar koji je prezentirao gradske projekte energetske učinkovitosti i obrazložio iskustva partnerstva s privatnim tvrtkama iz energetskog sektora. Također, na panelu su bili predstavljeni i primjeri dobre prakse o tome kako primijeniti mjere energetske efikasnosti. 

"Sinergija je po meni ključan pojam kad je riječ o obnovljivim izvorima energije. Sami, ni Vlada, ni Fond, ni županije, ni gradonačelnici, ne mogu ništa učiniti bez pomoći poduzetnika, Europskih fondova, sustava obrazovanja i znanosti. To je ona sinergija koja nam je potrebna želimo li stvarno biti učinkoviti u korištenju obnovljivih izvora energije. Grad Varaždin je rano počeo, čak i prvi u Hrvatskoj, s ovakvim sinergijskim pristupom. Naša agencija koju danas uspješno vodi g. Kišić, bila je prva takva agencija u Hrvatskoj. Uz to smo osnovali i REU, Regionalnu energetsku agenciju, zajedno s Koprivnicom. Već tada smo znali da su obnovljivi izvori energije sigurno dio gospodarstva koje će se najbrže razvijati. Varaždinski Solvis koji se otvorio 2008. godine je i prva takva tvornica na ovim prostorima. Među prvima smo i kada govorimo o vrtićima koje smo prijavili za energetsku obnovu, a danas se konačno i obnavljaju, uz sve poteškoće na koje nailazimo na putu. No, Grad Varaždin može još više učiniti i tu apeliramo na Ministarstvo obrazovanja. Još 2010. godine razmišljali smo o zanimanju instalatera solarnih ćelija. Također bi Geotehnički fakultet u suradnji sa Sveučilištem Sjever mogao razviti studij za inženjera obnovljivih izvora energije. Takvi studiji i zanimanja već postoje u skandinavskim zemljama, a mogli bi jako dobro povezati FOI, Sveučilište Sjever i Geotehnički fakultet. Važno je da se znanost uključi jer bez znanosti, obnovljivi izvori energije se teško mogu razvijati onom brzinom kojom bismo danas to u Hrvatskoj mogli. Grad Varaždin će i dalje biti potpora, preko naše agencije, naših obrazovnih institucija i izravno kada je riječ o gradskim institucijama. Sinergijom svih, privatnog sektora, energetskih tvrtki, Vlade, Fonda, gradova, možemo puno više učiniti u privlačenju investicija i korištenju obnovljivih izvora energije", rekao je gradonačelnik prilikom otvorenja konferencije.