04. rujan 2015.

U Varaždinskim školama ove godine 45 asistenata

foto 1

Ove školske godine u varaždinskim školama učenicima će pomagati 45 pomoćnika u nastavi. Za taj će projekt biti ukupno izdvojeno 2.030.596 kuna od čega će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurati  bespovratnih 1.827.536 kuna, a ostatak će sufinancirati Grad Varaždin.
Gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš u četvrtak je u Zagrebu potpisao ugovor i prisustvovao svečanoj dodjeli sredstava u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Uz ministra Vedrana Mornara na svečanosti je o tom značajnom projektu govorio i Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih donijelo je Odluku o financiranju ukupno 40 projekata, u iznosu od 72.472.398 kuna bespovratnih sredstava,istaknuto je tom prilikom.
Među tim projektima bio je i projekt iz Varaždina pod nazivom „DOprinosiMo razvoju InkluzivNOg obrazovanja – DOMINO“ . Sukladno odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta projekt je zadovoljio sve kriterije te je prošao na natječaju i uvršten je u financiranje. Ukupno je odobreno zapošljavanje 45 pomoćnika koji će biti raspoređeni u sedam osnovnih škola Grada Varaždina- Prvu privatnu gimnaziju te u Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.
Na taj način osiguran je kontinuitet uvođenja pomoćnika u nastavi u varaždinskim školama. Među prvima u Hrvatskoj, Grad Varaždin uveo je pomoćnike u nastavi 2010. godine kada je počelo raditi 13 pomoćnika. Do školske godine 2012./2013.  projekt je financiran humanitarnim akcijama i sredstvima iz gradskog proračuna, a od školske godine 2013./2014. za tu su namjenu dobivena sredstva iz europskih fondova. Od prošle školske godine projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta a taj se kontinuitet nastavio i ove školske godine. Ove godine 45 pomoćnika u nastavi rekordan je broj pomoćnika koji će pomagati djeci u varaždinskim školama. Uspjehom na natječaju koji je posljedica organizacije i dobrih priprema odrađenih u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Grad Varaždin ponovo je pokazao visok stupanj socijalne osjetljivosti i brige za djecu s poteškoćama i njihove obitelji.